By Luke Sumpter

CBN, of cannabinol, is veel minder populair dan THC of CBD. Het is bovendien niet eens zo gemakkelijk om het uit de wietplant te extraheren. Toch is de wetenschap van start gegaan met onderzoek naar de mogelijke gunstige effecten van CBN op het menselijk lichaam. Wat weten we tot nu toe over deze "slaapopwekkende" cannabinoïde?

Hoe en Wanneer Wordt CBN in de Wietplant Gevormd?

In tegenstelling tot veel andere cannabinoïden komt cannabinol niet voort uit cannabigerolzuur (CBGA). In feite is CBN een metaboliet van tetrahydrocannabinol. Dit betekent dat het zich ontwikkelt wanneer THC wordt verhit of aan zuurstof wordt blootgesteld. Om die reden bevatten oude of geoxideerde wiettoppen veel CBN. Het CBN-gehalte in de plant komt echter, zelfs in geharde of volgroeide wiettoppen, niet boven de 1% uit.

Hoe Oefent CBN Zijn Effecten Uit?

De meeste cannabinoïden hebben effect op ons lichaam en onze geest door zich chemisch te "binden" aan de cannabinoïdereceptoren van ons endocannabinoïdesysteem (ECS). Dit systeem is een neuronaal netwerk dat boodschappen verstuurt en komt in elk menselijk lichaam voor. Het draagt bij aan de regulering van veel verschillende fysiologische functies. Daarnaast heeft het ECS invloed op onze stemming, immuunrespons, slaap, eetlust, pijnperceptie en nog veel meer.

De cannabinoïdereceptoren noemt men CB1 en CB2. We weten echter dat verschillende cannabinoïden ook andere receptoren kunnen beïnvloeden. De diverse cannabinoïden hebben een zwakke of een sterke affiniteit met deze receptoren. Sommige gedragen zich daarbij als "agonist" en andere als "antagonist". Hierdoor kunnen ze een verscheidenheid aan mogelijke effecten uitoefenen.

Net als zijn moedermolecule THC bindt CBN zich beter aan de CB2-receptor dan aan de CB1-receptor. THC heeft echter wel een sterkere affiniteit met de CB2-receptor dan CBN. Laboratoriumonderzoeken tonen aan dat CBN zich in het geval van CB1-receptoren als een agonist gedraagt, hoewel veel minder sterk dan THC. CBN gedraagt zich eveneens als een agonist in het geval van de TRPV2-receptor. Hierdoor draagt het mogelijk bij aan de analgetische reacties van ons endocannabinoïdesysteem. Bovendien kan cannabinol mogelijk de productie van andere neuronale enzymen remmen.

Hoe Beïnvloedt CBN Ons Lichaam?

Alvorens we hierop ingaan, willen we eerst benadrukken dat alle onderzoeken naar CBN op vroege experimenten zijn gebaseerd. Men heeft zelfs nog geen kleinschalige klinische gegevens gepubliceerd. Ook is er niet veel anekdotisch bewijs te vinden. Ter vergelijking: we weten veel meer over de verschillende effecten van THC en CBD. Maar in verhouding tot de informatie die er is, is het onderzoek wel veelbelovend.

In 1984 bleek uit onderzoek met katten dat zowel CBN als CBG zorgde voor een vermindering van intraoculaire druk[1]. Recente onderzoeken laten echter zien dat CBN zich ook op andere doelgebieden richt. Zo blijkt uit laboratoriumonderzoek dat het stofje overmatige groei van de huidcellen vermindert door de hyperproliferatie van menselijke keratinocyten te remmen. Net als CBD en andere cannabinoïden lijkt CBN ook een verzachtend effect te hebben op een geïrriteerde huid[2]. Dit komt tot stand doordat cannabinol TRPV2-receptoren moduleert.

Recent onderzoek ondersteunt ook de hypothese dat de vijf belangrijkste cannabinoïden, waaronder CBN, invloed hebben op verschillende stafylokokken[3] die resistent zijn tegen antibiotica. Dit effect lijkt tot stand te komen door specifieke biochemische mechanismen. Wat precies de werking is, is echter nog onbekend.

Studies naar het gebruik van THC, CBD en CBN bij ratten tonen aan dat zowel de eetlust[4] als de hoeveelheid ingenomen voedsel kan toenemen na modulatie van de CB1-receptor. Men denkt daarnaast dat CBN de cannabinoïde THC kan vervangen als het gaat om de vertraging van het ontstaan van neurodegeneratieve[5] aandoeningen en de verbetering van de symptomen ervan. Tot slot heeft men onderzoek gedaan naar CBN in het kader van anticonvulsieve[6] effecten. Deze specifieke werking is echter nog niet zo overtuigend als in het geval van THC en CBD.

Hoe Beïnvloedt CBN Ons Lichaam?

Wat Is het Verschil tussen CBN en CBD?

Hoewel de termen cannabidiol en cannabinol op elkaar lijken, zijn het twee verschillende moleculen met afzonderlijke ontwikkelingsroutes.

De biosyntheseroute van de cannabinoïde is nog onderwerp van discussie, maar het lijkt te beginnen met een stof die men geranylpyrofosfaat noemt. Deze bindt zich ofwel met olivetolzuur om cannabigerolzuur (CBGA) te vormen of met divarinolzuur om cannabigerovarinezuur (CBGVA) te vormen. Deze twee voorlopers van cannabinoïden gaan vervolgens samen met specifieke plantenenzymen, waardoor de zure vormen van cannabinoïden als THC en CBD ontstaan. De laatste stap in de cannabinoïde-route is decarboxylering. Dit vindt meestal plaats wanneer het plantmateriaal wordt verhit.

CBN ontwikkelt zich echter niet via enzymatische oxidatie van THC. Dit betekent simpelweg dat de ontwikkelingsroute van CBN een natuurlijke afbraak van de meest geliefde cannabinoïde (THC) behelst.

Naast dat ze chemisch van elkaar verschillen, is de manier waarop onderzoekers en gebruikers naar CBN en CBD kijken ook heel anders. Zo is er veel aandacht voor de mogelijke positieve effecten van CBD, terwijl er over CBN nog weinig bekend is. Cannabidiol is vandaag de dag op grote schaal verkrijgbaar, terwijl CBN zelden in aanzienlijke hoeveelheden voorkomt in welzijnsproducten met cannabis. Er is naar CBD gedegen onderzoek gedaan en er is veel informatie over beschikbaar, maar voor CBN geldt dit niet. Al met al is cannabidiol beter onderzocht, op grotere schaal verkrijgbaar, goedkoper en biedt het een breder scala aan mogelijke toepassingen.

Toch verschillen CBD en CBN niet zoveel van elkaar als je misschien zou denken.

Zo hebben ze allebei niet veel affiniteit met CB1- en CB2-receptoren en zorgen ze beide niet voor een euforisch of enig ander bedwelmend effect. Bovendien kunnen zowel CBN als CBD de door THC opgewekte high enigszins beïnvloeden.

Cannabisderivaten met een hoog percentage CBN of CBD kunnen zelfs vergelijkbare bijwerkingen hebben, waaronder vermoeidheid of duizeligheid. De vereiste doses voor deze effecten gaan echter verder dan wat normaal is. Bovendien wordt dan voorbijgegaan aan het doel. Men heeft ook zowel onderzoek gedaan naar CBD als CBN in het kader van mogelijke behandelingen voor aanvallen, ontstekingen, pijn en andere aandoeningen. In beide gevallen heeft men echter nog geen ondersteunend bewijs hiervoor gevonden.

Bestaan de Ontspannende Effecten van CBN echt?

Men noemt CBN soms ook wel de "slaapopwekkende cannabinoïde". De wetenschap ondersteunt deze bewering echter nog niet volledig. Er is wel anekdotisch bewijs waaruit blijkt dat CBN een ontspannend effect heeft. Dit is met name het geval als gebruikers het binnenkrijgen middels indica-soorten die THC bevatten. Men veronderstelt namelijk dat indica's door hun cannabinoïden- en terpenenprofiel een ontspannender effect hebben dan sativa’s.

In de jaren zeventig van de vorige eeuw heeft men een kleinschalig onderzoek[7] uitgevoerd waarin proefpersonen CBN, THC en CBN in combinatie met THC oraal moesten innemen. De combinatie leidde tot een draaieriger en slaperiger gevoel dan alleen THC, maar de deelnemers die alleen CBN hadden genomen, voelden zich niet slaperig en high.

Door dit resultaat waren de onderzoekers ervan overtuigd dat het vermeende verdovende effect van CBN werd veroorzaakt door een hoger gehalte ontspannende terpenen in oude wiet, zoals myrceen en linalool. Recent onderzoek geeft echter aan dat CBN het ontspannendste is van alle cannabinoïden. Desalniettemin zijn geen van deze resultaten echt overtuigend. Het is aannemelijker dat CBN in sommige gevallen bijdraagt aan sedatie via het entourage-effect. Dit betekent dat het samen met andere cannabinoïden en terpenen het algehele effect versterkt.

Bestaan de Ontspannende Effecten van CBN echt?

Is CBN Legaal?

CBN is niet opgenomen in de lijst van gereguleerde stoffen van de Verenigde Naties. De lokale wetten over de hele wereld voor producten die cannabis bevatten, zijn echter vaak verwarrend en tegenstrijdig. Een verdere complicatie is het feit dat CBN afkomstig is van THC. Deze stof is in de meeste landen gereguleerd. CBN kan men echter ook extraheren uit hennep. Dit product is in de meeste landen wel legaal, waardoor dit een gedoogde manier kan zijn om CBN te verkrijgen.

Patiënten en wietgebruikers kunnen zich dan ook in "grijs gebied" begeven. Het is daarom altijd goed om de lokale wetgeving te controleren voordat je producten met CBN koopt, of de cannabinoïde nu geïsoleerd is of een bestanddeel is van een full-spectrum product met cannabis.

Welke CBN-Producten Zijn Vandaag de Dag Verkrijgbaar?

Het extraheren van CBN is niet eenvoudig. Deze cannabinoïde moet men zorgvuldig isoleren en vervolgens in producten concentreren die een behoorlijke mate van biologische beschikbaarheid hebben. Er zijn al enkele CBN-extracten op de markt en diverse gerenommeerde merken bieden vandaag de dag producten met hoge concentraties van deze cannabinoïde in verschillende vormen aan, zoals CBN-olie, tincturen, edibles, topicals en capsules.

De veiligste en betrouwbaarste CBN-producten maakt men door de cannabinoïde uit biologische hennep te isoleren en door gebruik te maken van geavanceerde extractietechnieken. Op deze wijze is het onmogelijk dat het product ook maar een beetje THC bevat, zodat je er niet high van wordt. Bovendien bestaat hiermee ook niet de kans dat het onder de aandacht komt van wetsdienaren als THC illegaal is. Wil je zeker zijn van het werkelijke gehalte CBN of dat het om een full-spectrum product gaat? Let er dan op of het wiet- of hennepaftreksel onafhankelijk door een derde partij in een laboratorium is geanalyseerd.

Het combineren van verschillende producten die cannabinoïden bevatten, is ook mogelijk. Hiermee kun je het beste uit CBN, CBD en andere stoffen halen. In dit geval raden deskundigen aan om je dagelijkse inname van de cannabinoïden bij te houden. Zo kun je erachter komen wat voor jou de beste combinatie is en voorkom je een overmatige dosering met mogelijke bijwerkingen.

Een Blik op de Toekomst van CBN

Er is nog maar beperkt onderzoek gedaan naar de effecten van CBN. Hierdoor kunnen we het niet in verband brengen met specifieke aandoeningen, ondanks dat vroege bevindingen veelbelovend zijn. Als deze bevindingen wel worden ondersteund door toekomstige studies, zou CBN uiteindelijk gebruikt kunnen worden ter bevordering van de eetlust, nachtrust en de reactie van het immuunsysteem. Daarnaast zou het ingezet kunnen worden tegen irritaties en bacteriële besmettingen. Men zou CBN zelfs kunnen gebruiken om ziektes te bestrijden[8]. Bovendien zou het in het geval van sommige medische toepassingen een goed alternatief kunnen zijn voor THC, omdat het geen psychotroop effect heeft. CBN lijkt echter effectiever te zijn in combinatie met THC en CBD.

Tot op heden is een van de belangrijkste erkende toepassingen van CBN de mogelijkheid ervan om je te ontspannen en je nachtrust te bevorderen. Men doet echter nog steeds onderzoek naar andere toepassingen. Daarbij richt men zich in het bijzonder op de synergetische effecten ervan in combinatie met andere cannabinoïden. Deze kunnen mogelijk benut worden in een nieuwe generatie van medische producten met cannabis.

External Resources:
  1. Intraocular pressure, ocular toxicity and neurotoxicity after administration of cannabinol or cannabigerol https://www.sciencedirect.com
  2. Cannabinoids inhibit human keratinocyte proliferation through a non-CB1/CB2 mechanism and have a potential therapeutic value in the treatment of psoriasis - PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  3. Antibacterial cannabinoids from Cannabis sativa: a structure-activity study - PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  4. Cannabinol and cannabidiol exert opposing effects on rat feeding patterns - PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  5. Cannabinol delays symptom onset in SOD1 (G93A) transgenic mice without affecting survival - PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  6. The anticonvulsant activity of cannabidiol and cannabinol - ScienceDirect https://www.sciencedirect.com
  7. Effects of delta9-tetrahydrocannabinol and cannabinol in man - PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  8. Cannabinol inhibits proliferation and induces cell cycle arrest and apoptosis in glioblastoma, hepatocellular carcinoma and breast cancer cells https://opus.uleth.ca
Disclaimer:
Deze content is alleen bedoeld voor educatieve doeleinden. De verstrekte informatie is afkomstig uit onderzoek dat is verzameld vanuit externe bronnen.

Ben je 18 Jaar of ouder?

De inhoud van RoyalQueenSeeds.nl is alleen geschikt voor volwassenen met de wettelijk geldende volwassen leeftijd.

Wees er zeker van dat je de wet kent van het land waar je woont.

Door op ENTER te klikken, bevestig
je dat je
18 jaar of ouder bent.