KWEKEN VAN CANNABIS - De Groei of Veg fase

Deel 1 / Intro

De ontkiemde zaden pieken boven de grond uit en ontspruiten onmiddellijk in kleine, sprietige, groene planten. Ze zijn nog steeds heel fragiel in dit stadium en zo zien ze er ook uit. We gaan nu de groei van deze plant bespreken. De groeiperiode is een belangrijke factor in het bepalen van de uiteindelijke omvang van de oogst van de planten. Een goede groei is zelfs belangrijker dan de bloei zelf. Om de voorgroei toe te laten houden we de planten voor een periode van één dag tot verschillende weken in hun groeiperiode (ook bekend als 'veg') door de tijdschakelaar van de lamp op 18/6 te zetten.

Dit betekent dat de planten 18 uur licht en 6 uur duisternis krijgen. De plant is nu in staat om volledig van het licht te profiteren en begint zich in de breedte en hoogte te ontwikkelen. Hoe meer groei je de plant toestaat, hoe meer bladeren ze zal ontwikkelen op haar sterkere zijtakken. Dankzij deze zijtakken zal de groei nog sneller verlopen.

Een plant die een week eerder slechts 10 bladeren had en nu 25 bladeren, kan natuurlijk veel sneller groeien dankzij de grotere hoeveelheid licht waar ze gebruik van maakt. Aanvankelijk verloopt de groei dus altijd langzaam totdat de plant genoeg bladeren heeft aangemaakt om een zekere groeisnelheid te bereiken.

Op dit moment zul je vrij duidelijk zien dat de groei van één dag een enorm verschil maakt en zul je merken dat de planten veel vooruitgang hebben geboekt in die enkele dag. Meer groei betekent dat je meer voedingsstoffen moet geven en dat er meer zuurstof nodig is... Voor een goede groei moet je alle factoren voortdurend onder controle houden. Als er op een bepaald moment een zuurstofgebrek is in je groeiruimte vanwege een gebrek aan of de afwezigheid van vacuümextractie, dan worden je planten vertraagd in hun groeipotentieel.

Deel 2 / Boodschap van de mediums

De Groei Of Veg Fase

Diverse mediums (of media) bieden je planten diverse groeisnelheden. De meest voorkomende mediums zijn nog steeds aarde, kokos en hydro (op water kweken). Elk medium heeft zijn eigen kwaliteiten, voordelen en nadelen. In aarde is een snelle groei uitsluitend mogelijk zolang deze goed gelucht en licht van structuur is.

Aangezien wortels zich het best ontwikkelen als ze in lichte, luchtige aarde groeien, moeten we proberen om hen deze aarde te geven. Hoe sneller de wortels groeien en uitzetten, hoe sneller de plant boven de grond kan groeien. Wortels hebben zuurstof nodig en harde samengeperste grond bevat minder zuurstof dan een lichtere mix. Het voordeel van het gebruik van aarde is dat het voedingsstoffen bevat en dat je dus niet zo vroeg hoeft te beginnen met het geven van vloeibaar voedsel.

Voor beginnende kwekers is dit van belang, omdat het moeilijkheden in de vroege groeistadiums voorkomt. Een slecht begin kan rampzalig zijn voor de aankomende bloei en oogst. Grond of aarde is daarom een perfect medium voor beginnende kwekers en door hiermee te experimenteren breiden ze hun kweekkennis uit. Als je leert om goed te kweken in aarde kun je hier altijd op terugvallen in de toekomst. Kokos is een nog luchtigere substantie om in te kweken.

Het is één van mijn favoriete mediums en zorgt ervoor dat de plant een uitstekend begin maakt dankzij de zuurstofrijke kokosvezels. Planten die gekweekt zijn in een meer zuurstofrijk medium zijn sterker en ontwikkelen meer en krachtigere zijtakken. Het nadeel van het gebruik van kokos is dat het geen voedingsstoffen bevat; het is voedselarm. Daarom moet je heel vroeg beginnen met het toevoegen van vloeibare voedingsstoffen. Dit zou problemen kunnen geven. Kokos is echter heel gebruiksvriendelijk en moeilijk te overbemesten. Kokos is misschien nog moeilijker te overbemesten dan aarde. Overbemesting ontstaat door een opeenhoping van zouten die aanwezig zijn in alle voedingsmiddelen.

Hydroponic Medium

Als je (als beginnende kweker) een te hoge dosis voedingsstoffen gebruikt, kan de plant deze na een tijdje niet snel genoeg meer opnemen. De bladeren zullen lelijke strepen krijgen, die eerst zichtbaar zijn in de hoeken van waaruit deze groeien. Vervolgens droogt het blad uit en sterft af. Om dit te voorkomen moet je je medium spoelen. Spoelen betekent extra water geven zodat de opgehoopte zouten uit je medium gespoeld worden. Als je plant diepgroene bladeren heeft, is dit een teken dat er voldoende voedingsstoffen aanwezig zijn.

Als je nu meer voeding geeft kan dat leiden tot overbemesting. Als je hier niet zeker van bent wacht je met meer voedingsstoffen geven totdat de bladeren van de plant lichter groen worden. Dan weet je dat het goed is om meer voeding te geven. Als je te lang wacht beginnen de bladeren geel te kleuren. Kweken in hydro geeft je, zolang je het op de juiste manier doet, de grootste groeisnelheden dankzij de grote hoeveelheid zuurstof die ter beschikking van de wortels staat.

Het is veel arbeidsintensiever dan kweken in aarde of kokos. Ik kies persoonlijk voor kokos omdat het een goede middenweg is tussen aarde en hydro. Je behaalt goede resultaten maar hoeft er niet al te veel aandacht aan te besteden. Als je het hydro kweken eenmaal onder de knie hebt verloopt het heel soepel. Met hydro ben je echter meer afhankelijk van elektrische apparaten en als deze storen of als de stroom uitvalt, zit je met de gebakken peren, of moet je terugvallen op back-up stroom.

Deel 3 / Een goed begin is het halve werk

De Groei Of Veg-fase

Bijna alle kwekers gebruiken wortelstimulerende stoffen om te zorgen voor een krachtige groei. Zoals tot dusver het geval was, vinden alle belangrijke handelingen in het begin plaats in de aarde. Een klein zaadje heeft nog weinig wortels. We willen stimuleren dat de plant zo snel mogelijk zoveel mogelijk wortels in het medium produceert. Over het algemeen wordt vloeibare wortelstimulator gebruikt. Alle grote voedingsstofproducenten hebben dit product in hun assortiment.

Een wortelstimulator zorgt ervoor dat de wortels een groei-impuls krijgen. Haar werking is het beste zichtbaar wanneer je in aarde kweekt. De wortelstimulator maakt het ook mogelijk dat er andere planten in je aardemix beginnen te groeien. Dus schrik niet als je plotseling een ander soort gewas uit je aarde ziet opkomen dan je had verwacht. We verdunnen wortelstimulator normaal gesproken met water. Het wordt echter ook onverdund gebruikt om stekken te bevochtigen met als doel deze te stimuleren om wortel te schieten tijdens het klonen.

We gebruiken een wortelstimulator niet in combinatie met vloeibare meststof, omdat de effectiviteit van de stimulator in dit geval afneemt. In de eerste levensdagen van de plant moeten we dus wortelstimulator toevoegen. Meng deze niet met voedingsstoffen. Op deze manier maken we een optimaal begin. We kunnen ook goedaardige (symbiotische) schimmels toepassen om een goede wortelontwikkeling te stimuleren. Nova-Star van BioNova is een klein zakje met poeder dat sporen bevat van deze goedaardige schimmels.

Je mengt dit poeder met water. Hierin week je de stekblokken waarin je zaden of klonen hebt geplant. De schimmel werkt als een symbiont en heeft de plant nodig om te kunnen overleven. De plant gebruikt de schimmel op haar beurt als een 'extra wortelsysteem'. Waar de schimmel groeit, kan de plant ook voedingsstoffen opnemen. Dientengevolge maakt de plant een veel sterker en gezonder begin en heeft betere toegang tot de voedingsstoffen van het medium. Bijna alle producten die een stimulerend effect hebben op wortels zijn nuttig voor het begin van de groeiperiode. Jouw missie is daarom om je wortels te vertroetelen totdat ze mooi en sterk zijn.

Deel 4 / Het belang van de groeiperiode

Groeifase-verlichting

n de groeifase kun je grotendeels de afmetingen, vorm en oogst van je planten bepalen. Er zijn verschillende manieren om cannabis te kweken en de verschillen zitten voor een groot deel in de groeiwijze. Je kunt ervoor kiezen om veel planten op één vierkante meter kweken; het is dan belangrijk om ze niet te veel kweektijd te geven. De planten mogen niet te groot worden, want dan gaan ze elkaar verdrukken. Hoe minder planten je kweekt, hoe meer je ze kunt laten groeien.

Zaadplanten en klonen hebben verschillende groeivoorkeuren. Klonen zijn ouder dan zaadplanten en daarom al volwassen. Ze hebben minder groei nodig voordat je ze tot bloei brengt. Een zaadplant maakt verschillende stadiums door en wordt na ongeveer een maand van groei volwassen. Hoe beter jij als kweker bent, hoe sneller je een zaadplant tot volwassenheid brengt. Dit is niet alleen afhankelijk van de tijd, maar ook van de grootte.

Als je een kloon bekijkt, zie je dat de zijtakken stapsgewijs groeien. Als je naar een onvolwassen plant kijkt, zijn de zijtakken proportioneel recht. Als de zaadplant eenmaal volwassen is, zullen de zijtakken ook stapsgewijs beginnen te groeien. Door de zijtakken minder of meer te laten groeien, kun je de afmetingen van je planten bepalen. Maar denk eraan dat de oogst niet per definitie groter wordt als je een plant simpelweg groter laat groeien. Het is met name belangrijk dat je als beginnende kweker waardeert dat een plant een geweldige ontwikkeling doormaakt als ze eenmaal in bloei is gebracht. Ze zal gedurende ongeveer drie weken door blijven groeien voordat ze haar uiteindelijke omvang bereikt.

Deel 5 / De perfecte groei

De Perfecte Groei Van Een Cannabisplant

Wat is de perfecte groei? Er is sprake van perfecte groei wanneer de planten de ideale omvang hebben bereikt, als ze eenmaal tot bloei gebracht zijn en wanneer alle planten zich nog steeds goed kunnen ontwikkelen zonder elkaar te hinderen. De gehele vierkante meter is daarom gevuld met planten zonder ruimte ertussen, maar is niet zo vol dat de planten met elkaar wedijveren om hulpbronnen. Door de planten te veel te laten groeien of door teveel planten tegelijk te kweken, zullen alle planten zich minder ontwikkelen.

Een plant heeft ruimte nodig om haar zijtakken te ontwikkelen en haar diameter te vergroten. Als ze deze ruimte niet heeft zal ze in de hoogte groeien. Het nadeel hiervan is dat de laagste zijtakken zwak zullen zijn en geen zware buds zullen ontwikkelen. Voor een goede oogst moet je goede budontwikkeling bewerkstelligen op de lagere en hogere takken. Iedereen kan zelf een grote hoofdbud kweken; de kunst is echter om ook een goed gewicht te oogsten van de lagere takken. Als dat lukt krijg je zeer goede oogsten met slechts een aantal planten. Als vuistregel geldt dat acht zaadplanten met drie weken voorgroei onder een lamp van 600w één vierkante meter zouden moeten vullen en een oogst zouden moeten opleveren van 500 gram.

Dat is ongeveer 63 gram per plant: niet bepaald een grote hoeveelheid. Ik houd mijn planten doorgaans in de gaten en als het eenmaal volwassen planten zijn geworden van 25-50 cm hoog met kleine, sterke zijtakken, zijn ze klaar om in bloei gebracht te worden. Je kunt klonen sneller in bloei brengen omdat deze vanaf het begin volwassener zijn. Laat ze om deze reden niet hoger worden dan 25 cm.

Klonen hebben meer takken en daarom komt er minder licht bij de lagere takken. Een plant die te groot is zal minder licht doorlaten naar de laagste takken, waarop zich als gevolg hiervan geen buds ontwikkelen. Daarom is het kweken van te grote planten tijd- en energieverspilling. Je wordt beperkt door de kracht van je lamp en dat zal zorgen voor een goede, stevige budontwikkeling, uitsluitend in de hoogste 20 cm van je planten. Hoe lager ze zich op de plant bevinden, des te kleiner zullen de buds zijn. Door ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk licht bij de lagere takken van je planten komt, zul je de ontwikkeling van de buds daaronder maximaliseren.

Deel 6 / Voeding

Gebruik Van Voedingsstoffen Op Cannabis

Tijdens de groeiperiode hebben de planten met name zuurstof en kalium nodig. Als je planten tijdens de groeiperiode een tekort hebben aan één van deze stoffen zullen ze geel worden. Als je ervoor kiest om in aarde te kweken, gebruik dan een goede mix van een kweekwinkel die genoeg belangrijke voedingsstoffen bevat voor drie weken tot een maand. Het voordeel hiervan is dat je geen extra vloeibare meststoffen hoeft toe te voegen tot aan de bloeiperiode.

Het extra geld dat je uitgeeft aan de betere grond is daarom goed besteed. Je bespaart jezelf ook de last van potentiële problemen. Goedkope aardemix kan snel leiden tot tekorten omdat er weinig voeding in zit die eenvoudig beschikbaar is voor onze planten. Je moet dus eerder beginnen met het toevoegen van vloeibare meststoffen. Dit is op zich geen probleem, maar sommige mensen slagen er toch in om over te bemesten.

Daarom is het altijd beter om zo lang mogelijk te wachten voordat je gaat bemesten. Het is echter onvermijdelijk dat je fouten maakt bij het kweken van cannabis. Hoe meer hoe beter, eigenlijk. Als je leert van je fouten en weet wat je verkeerd deed, zul je dezelfde fout niet opnieuw maken. Volg in elk geval de instructies op de fles op en gebruik een millimeterspuit om de precieze hoeveelheden te meten die je wilt toevoegen aan je voedingswater.

Voldoende voeding zonder te overdrijven zal leiden tot een fantastische en gezonde groei van je planten. Hoe groter je planten worden hoe meer meststoffen je ze moet geven. Dus je zult merken dat als je doorgaat met het geven van dezelfde concentratie voedingsstoffen, de planten op een bepaald moment gele bladeren gaan ontwikkelen. De plant probeert duidelijk te maken dat ze meer voedsel nodig heeft. De dosis (kracht) van je voedselwater moet verhoogd worden of je moet vaker voedingsstoffen geven.

Deel 7 / De eerste twee weken groei

Voorgevormde Grond Voor Cannabis

Nadat de hierboven beschreven kiemplantjes opgekomen zijn, worden ze geplant in Plagron's Royalty Mix. Deze voorbemeste grond bevat genoeg voeding voor ten minste een paar weken. Tijdens deze eerste weken gaf ik de planten een wortelstimulator. Met de tijd begonnen de planten sneller te groeien. Als extra boost gaf ik ze tijdens deze groeiperiode ook Alga Groei, een vloeibare groeivoeding van Plagron. Dit is niet absoluut noodzakelijk omdat er genoeg voeding in de voorbemeste aardemix zit, maar door wat extra voeding te geven kun je de voedingswaarde van de aarde op peil houden.

Als je nu geen voeding meer zou geven, zou de aarde na een paar weken opdrogen en breken. Als we regelmatig extra voeding geven voorkomen we dat we ineens moeten beginnen met het geven van zware meststoffen. Is het duidelijk waar ik op doel? We vermijden inderdaad om teveel voeding te geven, omdat hierdoor het risico op overbemesting hoger wordt. Naast het geven van wortelsimulator en vloeibare groeivoeding is er in deze groeiperiode voor de rest eigenlijk heel weinig te doen. We verplaatsen de lamp zodat deze zich nog steeds tussen de 30-40 cm boven de plant bevindt. De beste manier om hiervoor te zorgen is om met je hand te voelen hoe heet de lamp brandt op de bladoppervlakken. Je plaatst de lamp na anderhalve week zo dichtbij mogelijk bij de planten zodat ze de brandend hete, droge lucht van de lamp kunnen voelen.

De juiste hoogte hangt af van de groeiruimte en het aantal lampen in de ruimte. Als je een goede luchtcirculatie hebt, hang je de lamp lager. Een groot deel van de droge, hete lucht wordt verwijderd door de onmiddellijke aanwezigheid van de planten, waardoor ze minder onder spanning staan door de uitstoot van je lamp(en). We houden de luchtvochtigheidsniveaus in de eerste weken ook zo hoog mogelijk zodat de planten sneller kunnen groeien en hun bladeren eenvoudiger kunnen aanmaken. Een hoog luchtvochtigheidsniveau kan wonderen verrichten en we kunnen dit verkrijgen door de luchtextractie uit te schakelen of deze op een zeer lage stand te zetten, zodat een groot deel van de vochtige lucht niet meteen uit de groeiruimte wordt gepompt.

Een luchtvochtigheidsregelaar helpt natuurlijk ook! We streven naar een temperatuur tussen de 22-28 graden Celsius en 's nachts tussen de 18-22 graden Celsius. Zolang de temperatuur niet onder de 16 graden Celsius ligt, zal er geen aanzienlijk groeiverlies optreden. Vergeet niet je lampen 's nachts zoveel mogelijk hun werk te laten doen als je in dat tijdvak een goedkoop elektriciteitstarief hebt en zodoende wat geld kunt besparen. Ondertussen zijn er groene planten opgekomen; je kunt hun robuuste stengels strelen en de geur van je aankomende gewas al bijna opsnuiven. Nu moet je alleen nog een paar maanden geduld hebben voordat je kunt genieten van je welverdiende zware buds in de oogsttijd.

Royal Queen Seeds Genetics

Royal Queen Seeds is de producent van een aantal van de beste cannabis zaden in europa en dit verzekert dat hobby kwekers over de hele wereld toegang hebben tot de beste cannabis soorten.

Buy at RQS

Deel. 1: Ontkiemen. De complete gids voor het ontkiemen van cannabis zaden.

Deel. 3: de bloeifase. De bloeifase bij wietplanten.

Deel. 4: Laatste weken van de bloe. Na weken van stijgende spanning en enthousiasme is het langverwachte moment van de oogst nu eindelijk bijna aangebroken.

Deel. 5: wiet oogsten! Leer stapsgewijs je cannabis te oogsten en te verwerken.

BEN JE 18 JAAR OF OUDER?

De inhoud van RoyalQueenSeeds.nl is alleen geschikt voor volwassenen met de wettelijk geldende volwassen leeftijd.

Wees er zeker van dat je de wet kent van het land waar je woont.

Door op ENTER te klikken, bevestig
je dat je
18 jaar of ouder bent.