Nieuwe cannabis Seedfinder - vind jouw match!

By Luke Sumpter

Homeostase wordt gedefinieerd als de neiging tot een relatief stabiel evenwicht tussen onderling afhankelijke elementen, die met name gehandhaafd wordt door fysiologische processen. Eenvoudig gezegd, is homeostase een staat van biologische balans in het lichaam. Externe stressfactoren, zoals hitte en kou, maar ook interne veranderingen, zoals bloeddruk en pH, brengen fysiologische reacties teweeg in het lichaam om het te balanceren. Deze processen vinden voortdurend plaats en zijn essentieel voor de overleving van het organisme.

CANNABIS EN HOMEOSTASE

Interessant genoeg is gebleken dat stoffen uit de cannabisplant homeostase in het lichaam sterk beïnvloeden. Ze zijn in staat om de activiteit van bepaalde systemen te versterken en te beperken. Hierdoor werken ze als biologische regulatoren. Cannabinoïden bereiken deze effecten deels door het endocannabinoïde systeem (ECS) te stimuleren. Dit systeem bestaat uit enzymen, signalerende lipiden en G-proteïne gekoppelde receptoren, beter bekend als CB1 en CB2 receptoren.

Cannabinoïden activeren deze receptoren vanwege hun structurele gelijkenis met endocannabinoïden. Deze chemische stoffen maakt het lichaam zelf aan en ze spelen een belangrijke rol in homeostase.

Een paper uit 2008[1], gepubliceerd in het Endocrine, Metabolic & Immune Disorder Drug Targets, legt de belangrijke rol uit van het ECS bij homeostase. Het is betrokken bij neuroprotectie en neuroplasticiteit, immuniteit en ontsteking, apoptose en carcinogenese, pijn, emotioneel geheugen, honger, voeding en de stofwisseling.

Homeostase Fitocannabinoïden en endocannabinoïden

DE HYPOTHALAMUS

Verschillende fysiologische systemen werken samen om het lichaam te helpen homeostase te bereiken. De hypothalamus, een klier in de hersenen, is verantwoordelijk voor het behoud van deze balans. Deze klier verbindt het endocriene stelsel met zenuwstelsels. De hypothalamus produceert ook afgevende en remmende hormonen die leiden tot hormonale cascades in het lichaam.

Het ECS is aanwezig in de hypothalamus. Het speelt een regulerende rol bij het behoud van homeostase en regelt de energiestofwisseling en de inname van voedsel.

FEEDBACK LOOPS

Homeostase wordt bereikt via zowel negatieve als positieve feedback loops. Negatieve feedback loops komen het meeste voor. In dit reguleringsproces katalyseren prikkels een tegenovergesteld effect om een specifieke toestand te behouden. Een thermostaat is hier een perfect voorbeeld van. Dit apparaat past namelijk automatisch de temperatuur aan (reactie) als er een bepaald punt is bereikt (prikkel).

Negatieve feedback loops bestaan uit 4 hoofdcomponenten. De eerste is de prikkel, de tweede een sensor, de derde een controlecentrum en de vierde een effector. Negatieve feedback loops zijn betrokken bij homeostase als het gaat om de temperatuurregeling, bloeddruk, regulatie van de schildklier en de bloedsuikerspiegel.

We nemen de temperatuurregeling even als voorbeeld. Negatieve feedback loops trachten ons lichaam op een constante temperatuur van 37°C te houden. De externe temperatuur (prikkel) is een mogelijke factor die de lichaamstemperatuur laat stijgen. Het lichaam herkent deze prikkel via gespecialiseerde zenuwcellen die temperatuurschommelingen detecteren. Deze staan ook wel bekend als thermoreceptoren (sensor). De thermoreceptoren sturen dan een signaal naar de hersenen/hypothalamus (controlecentrum). De hersenen laten de bloedvaten verwijden en veroorzaken zweten (reactie). Dit proces herhaalt zich totdat homeostase is bereikt.

Positieve feedback loops zijn anders. Ze behouden de richting van de prikkels en voeren ze soms zelfs op. Een voorbeeld hiervan is de activering van stollingsfactor tijdens bloedstolling of coagulatie. Een ander voorbeeld is het samentrekken van de baarmoeder tijdens de geboorte.

Hypothalamus Homeostase

HOMEOSTASE EN ZIEKTE

Een paper uit 2016[2], gepubliceerd in het tijdschrift Cell, stelt dat menselijke ziektes de laatste eeuw dramatisch zijn veranderd. Dit komt door wijzigingen in de menselijke ecologie, zoals dieet, fysieke activiteit, bevolkingsdichtheid en microbiële blootstelling. Moderne ziektes draaien om twee belangrijke kenmerken: verstoring van homeostase en chronische ontsteking.

Homeostatische systemen kunnen een statisch punt hebben, of meerdere variabele setpoints. Homeostatische ziektes kunnen ontstaan als een systeem in een afwijkende stabiele staat blijft hangen. Enkele ziektes die samenhangen met homeostatische verstoring zijn dyslipidemie, diabetes, obesitas, hoge bloeddruk, artritis, osteoporose, schildklieraandoeningen en endocriene aandoeningen.

Gerelateerd Artikel
Kan wiet helpen bij acne?

ENDOCANNABINOÏDE SYSTEEM VAN DE HUID

Er wordt verondersteld dat het ECS een bijdrage levert aan de homeostase in de huid. Diverse ziektes en aandoeningen van de huid vinden mogelijk hun oorsprong in een onbalans van het endocannabinoïde systeem. Denk hierbij aan acne, seborroe, allergische dermatitis, jeuk en pijn, psoriasis, haargroeistoornissen, systemische sclerose en kanker. Cannabinoïde receptoren zijn wellicht nieuwe therapeutische objectieven bij de behandeling van deze aandoeningen.

In het tijdschrift Trends In Pharmacological Sciences werd in 2009 een paper[3] gepubliceerd. Hierin staat dat het endocannabinoïde systeem in de huid betrokken is bij diverse biologische processen, zoals proliferatie, groei, differentiatie, apoptose en hormoonproductie.

Een andere paper[4] werd gepubliceerd in het tijdschrift ACS Chemical Neuroscience. Deze paper beschrijft dat cannabinoïden homeostase in de huid kunnen beïnvloeden. Het behandelen van meerdere aandoeningen is zo wellicht mogelijk. CB1 activatie door cannabinoïden is verbonden met de onderdrukking van twee soorten keratine. Keratine is vezelige structurele proteïne waaruit de huid deels is opgebouwd. Psoriasis is een aandoening waarbij de productie van keratine verhoogd is. Mogelijk komen cannabinoïden van pas bij de behandeling van deze huidaandoening.

De auteurs stellen ook dat cannabinoïden tumorvorming en tumorontwikkeling in niet-melanoma huidtumoren moduleren. Dit duidt op de potentie voor de behandeling van dit type kanker.

Cannabis En Huid

EETLUST, GEWICHT EN OBESITAS

Cannabis wekt de eetlust op. Rokers van het kruid zijn hier welbekend mee. Vanwege de enorme trek die wordt opgewekt, wordt deze sensatie "the munchies" genoemd. Dit effect ontstaat door de activatie van het ECS. Uit bewijs blijkt dat het endocannabinoïde systeem mogelijk betrokken is bij de regulatie van eetlust, eetgedrag en lichaamsgewicht.

Het tijdschrift Endocrine, Metabolic & Immune Disorders Drug Targets publiceerde een paper[5]. Men stelt dat het bijstellen van de energieopslag, zoals de vetbalans, de belangrijkste functionele rol is van CBD-1-gemedieerde effecten van endocannabinoïden. Wellicht kunnen cannabinoïden therapeutisch worden gebruikt bij ernstig gewichtsverlies. Vanwege de impact op homeostase, kunnen cannabinoïden echter ook nuttig zijn voor mensen met overgewicht en obesitas.

Het ECS blijkt de voedselinname te beheersen via de hypothalamus en het limbisch systeem. In de hypothalamus wekt het ECS een verbeterde eetlust op. Dit systeem kan ook de motivatie voor eten verhogen via de wisselwerking met beloningsmechanismen.

CB1 receptoren reguleren de stofwisseling. Dit uit zich in gewichtsverlies en verbetering in lipidenprofielen bij knaagdiermodellen.

KANKER

Kanker wordt veroorzaakt door de ongecontroleerde productie van cellen. Deze cellen verspreiden zich vaak naar andere weefsels. Dit proces kennen we als metastase. Dit uitzaaien is een gevaarlijke toestand die orgaanfuncties en homeostase kan verstoren.

Pre-kankercellen worden meestal verwijderd door een proces wat apoptose heet. Apoptose is gecontroleerde celdood. Hierdoor wordt een cellulaire balans in het lichaam behouden. Kankercellen omzeilen apoptose, waardoor ze zich blijven delen.

Het blijkt dat cannabinoïden essentiële celsignaalwegen reguleren die betrokken zijn bij de overleving van cellen en metastase.

Cannabinoïden wekken onder meer apoptose op via de mitochondriën. Project CBD beweert dat cannabinoïden via drievoudige modulatie homeostase bereiken. Cannabinoïden kunnen een positieve feedback loop in kankercellen stimuleren. Hierdoor sterven ze af en blijft homeostase behouden.

De celmembranen van bepaalde kankercellen zijn voorzien van cannabinoïdereceptoren. Wanneer THC de CB1 receptor activeert, wat overigens perfect aansluit, genereert de cel ceramide, een chemische stof. Dit veroorzaakt apoptose “opwaarts” van de mitochondriën.

De mitochondriën dienen als energiecentrale van de cel en zetten energiebronnen om in ATP. Bij een verstoorde functie wordt de energietoevoer naar de cel afgesloten. Cytochroom C en reactieve vormen van zuurstof komen vervolgens vrij in het cytosol, resulterend in celdood. Ceramide verstoort ook de calciummetabolisme in de mitochondriën, wat ook bijdraagt aan celdood.

Cannabis En Kanker

ANDERE GEBIEDEN

Cannabis kan eventueel ook nog helpen bij andere, geassocieerde homeostastische aandoeningen. Denk aan artritis, lupus, depressie, fibromyalgie, diabetes en de ziekte van Crohn.

External Resources:
  1. Critical role of the endocannabinoid system in the regulation of food intake and energy metabolism, with phylogenetic, developmental, and pathophys... - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov
  2. Homeostasis, Inflammation, and Disease Susceptibility https://www.ncbi.nlm.nih.gov
  3. The endocannabinoid system of the skin in health and disease: novel perspectives and therapeutic opportunities https://www.ncbi.nlm.nih.gov
  4. TRP Channel Cannabinoid Receptors in Skin Sensation, Homeostasis, and Inflammation https://www.ncbi.nlm.nih.gov
  5. Critical role of the endocannabinoid system in the regulation of food intake and energy metabolism, with phylogenetic, developmental, and pathophys... - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov
Disclaimer:
Deze content is alleen bedoeld voor educatieve doeleinden. De verstrekte informatie is afkomstig uit onderzoek dat is verzameld vanuit externe bronnen.