By Luke Sumpter

NORML is een drijvende kracht in de wereld van cannabisactivisme en maatschappelijke rechtvaardigheid. De groep heeft de afgelopen jaren een enorme impact gehad op veranderingen in het cannabisbeleid en veel aan voorlichting gedaan. Ontdek hier meer over de geschiedenis van NORML, hoe de organisatie de cannabiswetgeving beïnvloedt en wat ze nu doet om de acceptatie van wiet te verbeteren.

Kennismaken met NORML

Om beter te begrijpen wat NORML doet, is het belangrijk dat je weet waar de groep voor staat. Allereerst is de naam de afkorting van 'National Organization for the Reform of Marijuana Laws' (nationale organisatie voor de hervorming van cannabiswetten). Als maatschappelijke organisatie begon NORML zich in de Verenigde Staten te mengen in het publieke beleidsdebat rond cannabis. Ze wilde positieve veranderingen teweegbrengen en algemene anti-wietpropaganda tegengaan die de juridische status van de plant al jarenlang beïnvloedt. De groep heeft initiatieven opgezet om cannabisovertredingen in verschillende staten uit het strafrecht te halen. Daarnaast voert NORML campagne voor verantwoord gebruik en pleit nog altijd voor op wetenschappelijk onderbouwde hervormingen.

Lees verder en ontdek meer over de geschiedenis, structuur en belangrijkste resultaten van NORML. Ook lees je wat de organisatie tot dusver heeft gepresteerd als het gaat om het wereldwijde cannabisbeleid.

Norml an overwiew

Missie en visie van NORML

Wanneer we dieper in de missie van NORML duiken, zien we een effectieve en delicate strategie. In tegenstelling tot de soms agressieve en sensatiebeluste aanpak van andere actiegroepen, baseert NORML haar werk op wetenschappelijk bewijs en logica. De actiegroep komt op voor de rechten van het individu, verwijst naar hedendaags onderzoek en legt de nadruk op voorlichting. Daarmee gebruikt de groep een rationeel model om licht te schijnen op de onjuistheden van anti-cannabispropaganda en aan te sturen op beleidshervormingen.

NORML is er niet alleen een aantal keer in geslaagd om de koers van het beleid te beïnvloeden, maar helpt volwassen wietgebruikers ook om een verstandige relatie met wiet te ontwikkelen. Kortom, NORML wil dat het beleid in lijn staat met de beschikbare wetenschap, zodat volwassen burgers op een normale manier wiet kunnen gebruiken, zonder angst voor vervolging.

De geschiedenis van NORML

Tot dusver heeft NORML een aanzienlijke impact gehad op de hervorming van het cannabisbeleid. Toch is de organisatie verrassend bescheiden begonnen. Het verhaal van NORML begint in 1970, in Washington D.C. Hier ontmoetten vrienden Larry Schott en Keith Stroup elkaar toen ze samenwerkten voor de National Commission on Product Safety. Stroup werkte als advocaat binnen deze organisatie en Schott was er hoofdonderzoeker.

Naarmate hun band versterkte, merkten de vrienden dat ze steeds meer interesse en waardering voor de wietplant ontwikkelden. Nadat het duo moest toekijken hoe vrienden te maken kregen met onrechtvaardige vervolgingen voor wietgerelateerde overtredingen, zag NORML het levenslicht. De organisatie kwam traag op gang, maar dankzij een onverwachte donatie van The Playboy Foundation van maar liefst $ 5.000,- konden ze in 1971 een eigen kantoor openen.

De groep lobbyde bij de Nixon-regering om wiet in de VS uit het strafrecht te halen. In 1974 fuseerde NORML met de belangenorganisatie Amorphia, die de Californische tak van de organisatie werd. In 1975 kwam er een einde aan het presidentschap van Nixon en maar liefst vijf staten namen toen wetsvoorstellen aan om cannabis te decriminaliseren. Op dat moment begon NORML terrein te winnen, vooral dankzij haar jaarlijkse conferentie waar zowel wetgevers als activisten aanwezig waren.

De jaren 80 waren niet makkelijk voor NORML. De 'Just Say No'-beweging, interne meningsverschillen en financiële problemen stelden de organisatie op de proef. Ondanks dit alles, diende de groep een petitie in bij de Amerikaanse overheid om wiet uit de 'Schedule 1' classificatie te halen. Dit hielp om het imago van de plant te verbeteren, waarna de organisatie steeds meer grote donaties ontving. Eind jaren 90 was de rust teruggekeerd bij NORML. Ook kreeg de groep steeds meer steun van het publiek toen Californië in 1996 besloot medicinale wiet toe te staan.

Tijdens de tussentijdse verkiezingen van 2006 wist NORML meerdere vruchtbare initiatieven door te drukken, waardoor wietgerelateerde overtredingen een lagere prioriteit kregen bij de politie. In 2009 slaagde de groep erin 100.000 handtekeningen te verzamelen voor een petitie aan Obama om een 'drugssecretaris' aan te stellen die het gebruik van drugs als een gezondheidsprobleem beschouwt in plaats van een wettelijke overtreding. NORML leidde ook een boycot tegen de Kellogg Company. Dit bedrijf verbrak het contract met de Olympisch zwemmer Michael Phelps nadat hij met een bong was gespot. In april 2010 presenteerde NORML een animatiefilm op het CBS Times Square Superscreen. Hierin werden in 15 seconden de economische en financiële voordelen van cannabis opgesomd.

De grote successen van NORML

Naast het maatschappelijk activisme werkte NORML succesvol samen met honderden advocaten. Ook heeft de organisatie talloze lokale afdelingen opgezet om het cannabisbeleid in verschillende landen zowel op lokaal als nationaal niveau te beïnvloeden. Bekijk hieronder hun grootste successen tot nu toe:

 • Lobbyen voor decriminalisering: NORML heeft hard gewerkt om het aantal vervolgingen voor wietdelicten in verschillende Amerikaanse staten terug te dringen. In 1971 is het de groep gelukt om kleine overtredingen in elf staten te laten decriminaliseren. Het lukte de activisten van NORML ook om de wietgerelateerde straffen in andere staten aanzienlijk te verlagen.
 • Grootste organisatie voor de legalisatie van wiet: Momenteel is NORML zowel de grootste als de oudste organisatie die pleit voor de legalisatie van wiet in de VS. Door de jaren heen is de groep geconfronteerd met lastige uitdagingen en zelfs vijandigheid. Gelukkig zijn al deze obstakels overwonnen en zijn daadwerkelijk veranderingen in het cannabisbeleid doorgevoerd.
 • Rechtshulp: Via de NORML Foundation werkt de belangenorganisatie samen met honderden advocaten om juridische bijstand te verlenen aan mensen die het slachtoffer zijn geworden van de huidige cannabiswetten.
 • Voorlichting: De NORML Foundation probeert ook de aanhoudende anti-wietpropaganda te bestrijden. De groep maakt gebruik van de beschikbare gegevens en onderzoeken om het publiek een duidelijk, op bewijs gebaseerd beeld van wiet en wietgebruik te geven.
 • Media: NORML heeft vaste contacten met de mainstream media en een podium bij verschillende grote nieuwszenders. Dankzij de media-aandacht is er een evenwichtiger dialoog ontstaan over wietgebruik, veiligheid en beleid.
Achivements Norml

De impact van NORML op de hervorming van de cannabiswetten

NORML houdt zich vooral bezig met cannabisactivisme en maatschappelijke rechtvaardigheid. Toch gaan de belangen van de groep verder dan overheidsinstanties en rechtszalen. Door rechtstreeks te lobbyen en voorlichting te geven, motiveert ze wetgevers om hun aanpak van de cannabiswetten te herzien en zo het juridische landschap te veranderen.

De groep heeft haar achterban ook opgeroepen om massaal in actie te komen om wetswijzigingen tot stand te brengen. Het Take Action Centre[1] van NORML verstrekt speciaal opgestelde brieven die mensen kunnen kopiëren om ze naar federale en statelijke politici te sturen. Op dit moment richten de federale campagnes zich onder andere op het aansporen van politici om de gratie en clementie voor wietgerelateerde overtredingen uit te breiden. Ook proberen ze een einde te maken aan de discriminatie van wietgebruikers, waardoor ze federale huisvesting kunnen krijgen. De campagnes in de individuele staten omvatten het verlagen van de straffen voor wietbezit in Hawaï, het legaliseren van de persoonlijke teelt en bezit van wiet in Kentucky en het verbeteren van de toegang tot CBD producten in Iowa.

NORML en verantwoord gebruik

NORML heeft enorm veel respect verworven met alle campagnes en lobbywerk. Dit heeft veel te maken met het evenwichtige standpunt over wietgebruik. Hoewel de groep in verschillende landen actie voert voor legaal gebruik door volwassenen, is ze ook voorstander van verantwoord gebruik en schadebeperking. De gepubliceerde Principles of Responsible Use[2] zijn:

 • Uitsluitend volwassenen: Verantwoord gebruik betekent dat het gebruik van wiet is beperkt tot volwassenen, waarbij wordt erkend dat wiet schadelijk kan zijn voor jongeren.
 • Niet rijden onder invloed: Verantwoorde gebruikers bedienen geen motorvoertuigen of zware machines onder de invloed van wiet. Experts beschouwen cannabis in deze omgevingen als veiliger dan alcohol, maar wiet kan nog steeds beperkingen veroorzaken die anderen in gevaar kunnen brengen.
 • Set en setting: Het concept van set en setting is erop gericht om de ervaring met wiet te optimaliseren en het gebruik ervan te beperken tot de meest ideale psychologische en sociale omstandigheden.
 • Bestrijd misbruik: Overmatig wietgebruik is mogelijk schadelijk voor de gezondheid. Het idee achter dit principe is wietgebruikers motiveren het middel op zo'n manier te gebruiken dat het hun gezondheid, persoonlijke ontwikkeling of prestaties niet schaadt.
 • Respecteer de rechten van anderen: Dit principe wijst erop dat het belangrijk is de wensen van anderen te respecteren. Ook moeten gebruikers zich aan de voorschriften in openbare en privéruimtes houden.

Norml structure

De structuur van NORML

De formidabele positie van NORML is te danken aan een goed gedefinieerde organisatiestructuur. Deze vormt de sleutel tot het voortdurende succes van de organisatie. Ontdek hieronder de belangrijkste takken:

 • De NORML Foundation: De NORML Foundation[3] is een zusterorganisatie van NORML met als doel het publiek voor te lichten over cannabis en cannabisbeleid. Tegelijkertijd tracht ze slachtoffers van de huidige wetgeving te helpen. De non-profit stichting werd in 1997 opgericht en is actief in sponsoren van voorlichtingscampagnes en onderzoek naar wiet.
 • NORML juridische seminars: Tijdens deze evenementen kunnen de leden van NORML elkaar ontmoeten en netwerken. Daarnaast kunnen praktiserende advocaten voor hun deelname belangrijke studiepunten verdienen.
 • NORML conferenties: De organisatie houdt elk jaar een conferentie met beleidsupdates, informatieve lezingen en prijzen voor opmerkelijke activisten, beroemdheden en lokale initiatiefnemers.

De wereldwijde invloed van NORML

Het werk van NORML reikt veel verder dan de grenzen van de VS. Er zijn nu afdelingen in talloze landen die hard werken om wetswijzigingen door te voeren. Hieronder vind je er een aantal:

 • Canada

NORML Canada is een belangrijke speler in de cannabis community. De groep heeft een duidelijk standpunt en is van mening dat niemand voor wietgerelateerde overtredingen vervolgd mag worden, ongeacht de reden. Ook pleit ze ervoor dat eerdere aanklachten moeten worden ingetrokken. De organisatie maakt zich ook hard voor legale, recreatieve kweek in alle provincies.

 • Europa

NORML is ook actief als non-profitorganisatie in een groot aantal Europese landen, waaronder Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Noorwegen. Ook hier probeert de groep soortgelijke veranderingen door te voeren als in de VS.

De toekomst van NORML

Je weet nu welke impact NORML heeft gehad op de hervorming van het cannabisbeleid in de Verenigde Staten en daarbuiten. In het verleden heeft de organisatie veel bijgedragen aan decriminalisering en ook vandaag de dag lobbyt ze bij de staats- en federale overheden voor meer vrijheid rond wietgebruik. Daarnaast kan het publiek er terecht voor goede voorlichting, gebaseerd op wetenschappelijk bewijs. Naast de VS, is NORML nu ook in andere landen actief om zich wereldwijd hard te maken voor wetswijzigingen.

External Resources:
 1. //Take Action Centre - https://norml.org/act/
 2. Principles of Responsible Cannabis Use - NORML https://norml.org
 3. The NORML Foundation https://norml.org
Disclaimer:
Deze content is alleen bedoeld voor educatieve doeleinden. De verstrekte informatie is afkomstig uit onderzoek dat is verzameld vanuit externe bronnen.

Ben je 18 Jaar of ouder?

De inhoud van RoyalQueenSeeds.nl is alleen geschikt voor volwassenen met de wettelijk geldende volwassen leeftijd.

Wees er zeker van dat je de wet kent van het land waar je woont.

Door op ENTER te klikken, bevestig
je dat je
18 jaar of ouder bent.