By Miguel Ordoñez Reviewed by: Carles Doménech


De darmgezondheid wordt vaak over het hoofd gezien. Waarschijnlijk komt dat omdat veel problemen die zich in de darmen kunnen voordoen, niet zo schrijnend zijn als bijvoorbeeld een zware migraine.

Veel mensen weten echter niet dat de functie van de darmen veel verder gaat dan alleen de vertering en opname van voedingsstoffen. Het beïnvloedt ook de werking van het immuunsysteem, het metabolisme van potentieel schadelijke voedingsbestanddelen en de synthese van vitamines en andere voedingsstoffen.

Experts zeggen dat gezonde darmen tot een gezonder leven leiden. Ook hebben ze fascinerende ontdekkingen gedaan die wijzen op een verband met het endocannabinoïdesysteem (ECS) en cannabidiol (CBD).

Diverse studies hebben de afgelopen jaren het potentieel van CBD onderzocht bij het verbeteren van de gastro-intestinale gezondheid en spijsvertering. Maar hoe zit dit precies?

Waarom Is de Darmgezondheid Belangrijk?

Zoals gezegd, zijn de darmen verantwoordelijk voor verschillende vitale functies. Ze gezond houden, betekent ook een balans in het hele lichaam.

Eenvoudige suikers worden via de bovenste delen van de dunne darm gemakkelijk geabsorbeerd door het maagdarmkanaal. Je kunt het beschouwen als een drukke metropool voor de miljarden organismen die in ons lichaam voorkomen. We hebben het hier over bacteriën, parasieten, virussen en schimmels.

Deze vier soorten microben (ook wel microbiota genoemd) worden vaak automatisch met ziektes geassocieerd.

In een gezond lichaam bestaat er een harmonieuze relatie[1] tussen de verschillende symbiotische of saprofytische (goedaardige) microben. Ze kunnen zonder problemen naast elkaar bestaan. Maar zodra een verstoring plaatsvindt, wordt het lichaam vatbaarder voor ziektes. Denk hierbij aan een ziekte, slechte voeding of bepaalde medicatie. Sommige van deze ziektes worden veroorzaakt door overwoekering van enkele van deze ‘goede’ microben. Deze staan ook wel bekend als facultatieve pathogenen.

Andere microben die soms in de darmen worden aangetroffen, zijn de 'strikt' pathogene (ziekteverwekkende) microben. Deze zijn alleen in het lichaam aanwezig wanneer ze dergelijke aandoeningen veroorzaken.

Ook is er een verband tussen de darmgezondheid en de hersenfunctie. Dat komt omdat beide door talloze neuronen met elkaar in verband staan. Het microbioom regelt ook de productie van neurotransmitters[2].

Nu begrijp je misschien ook iets beter waarom de term 'onderbuikgevoel' bestaat en het verband met logica en redeneren.

Waarom Is de Darmgezondheid Belangrijk?

Hoe Werkt Je Spijsverteringsstelsel?

De microbiota hebben verschillende functies[3] in het microbioom. Behalve dat ze de immuunrespons activeren, verteren ze ook potentieel giftige stoffen. Om beter te kunnen begrijpen hoe microbiota het lichaam ten goede komen, gaan we eerst wat dieper in op het maag-darmstelsel.

Eenvoudige suikers worden via de bovenste delen van de dunne darm gemakkelijk geabsorbeerd door het maagdarmkanaal.  Dat is niet het geval bij complexe koolhydraten, die door de dikke darm gaan. Van hieruit nemen de microbiota het over om het verteringsproces middels spijsverteringsenzymen te voltooien.

In een gezond individu fungeren microbiota ook als lichaamsbeschermers tegen pathogene organismen. Dit zijn organismen die in het systeem terechtkomen door consumptie van besmet voedsel of water.

Een goed voorbeeld zijn de bacteriën die in de darmen voorkomen. Deze microbiota helpen de overtollige groei van facultatieve pathogenen te voorkomen. Dit doen ze door te concurreren om de opname van voedingsstoffen.

Hoe Werkt Je Spijsverteringsstelsel?

Voordat we het potentiële effect van CBD op de gastro-intestinale gezondheid gaan bespreken, eerst iets meer over het endocannabinoïdesysteem.

Het endocannabinoïde systeem (ECS) bestaat uit een netwerk van liganden (moleculen) en receptoren die door het hele lichaam verspreid zijn. Het systeem bevindt zich in verschillende vitale lichaamsdelen, waaronder het centrale en perifere zenuwstelsel, evenals het immuunsysteem. En gezien het grote bereik ervan, reguleert het belangrijke functies, zoals de slaap, stemming, het geheugen, de immuunrespons, voortplanting, eetlust en vruchtbaarheid.

Het ECS heeft twee primaire receptoren: CB1 en CB2. De eerste bevinden zich grotendeels op zenuwcellen in het ruggenmerg en de hersenen. De laatste behelzen voornamelijk ons immuunsysteem.

Recent onderzoek heeft een verband gevonden tussen het ECS en het maag-darmstelsel. Met behulp van de nervus vagus kan het ECS mogelijk de neurotransmissie tussen de darmen en de hersenen in stand houden. Een onderzoek uit 2016[4] legt bijvoorbeeld een verband tussen de endocannabinoïde signalering van de darmen en de darmmotiliteit. Daarnaast wordt er ook een verband gelegd tussen de vetinname die beïnvloedt wordt door de darm-brein-as en het signaal van honger.

Er is ook een mogelijk verband tussen het ECS en het microbioom wat betreft stemmingsstoornissen. Zo werd in 2020 in onderzoek[5] met muizen vastgesteld dat veranderingen van de microbiota in de darmen depressieve symptomen veroorzaakten.

De endocannabinoïde signalering, oftewel het activeren van de receptoren, zorgde voor een vermindering van depressieve symptomen. Hoewel er nog niet veel onderzoek naar dit onderwerp gedaan is, toont deze studie wel aan dat het uitvoeren van meer studies relevant kan zijn.

Hoe Kan CBD de Darmgezondheid Beïnvloeden?

Sommige onderzoeken hebben gekeken naar de potentiële effecten van CBD op de darmgezondheid. Hier zetten we op een rij wat we tot nu toe weten.

 • CBD en inflammatoire darmziekten (IBD)

Kort gezegd, zijn inflammatoire darmaandoeningen aandoeningen waarbij chronische ontstekingen in het spijsverteringskanaal optreden. De twee meest voorkomende types zijn colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn.

Colitis Ulcerosa (CU) treedt op wanneer zich zweren in de dikke darm en het rectum vormen. De ziekte van Crohn wordt gekenmerkt door zwaardere ontstekingen tegen de binnenkant van het maagdarmkanaal.

Momenteel wordt CBD bij neuropathische en ontstekingspijn[6], evenals darmontstekingen getest[7]

In de laatste studie onderzochten onderzoekers rectale biopsies van mensen met colitis ulcerosa in een poging om de werkzaamheid van CBD te bepalen. Het interessante is dat de wetenschappers denken dat CBD via PPAR-γ-receptoren effecten kan uitoefenen die relevant zijn bij colitis ulcerosa.

CBD en Ontstekingen
 • CBD en het Prikkelbaredarmsyndroom (PDS)

Patiënten met het prikkelbaredarmsyndroom weten hoe ongemakkelijk de symptomen ervan kunnen zijn. Bij deze aandoening heb je last van buikpijn en krampen, diarree of obstipatie en een opgeblazen gevoel. Niet chill.

Artsen kunnen bij het prikkelbaredarmsyndroom antidepressiva voorschrijven. De resultaten vallen echter soms tegen. De resultaten daarvan blijken echter niet altijd voldoende te zijn.

Een onderzoek[8] dat in 2020 werd gepubliceerd, probeerde te bepalen hoe het endocannabinoïdesysteem kon worden gebruikt om PDS-patiënten te helpen. De auteurs geven daarbij toe dat er een gebrek aan sluitend bewijs is wat betreft het mogelijke effect van CBD. De belangrijkste potentie van CBD zit hem in de mogelijkheid om de TRPV1-receptor (gedeeltelijk verantwoordelijk voor het reguleren van ontstekingen en pijn) minder gevoelig te maken. Daarnaast kan het de concentratie  anandamide verhogen door het FAAH enzym te remmen.

 • CBD en het Lekkende Darmsyndroom

Aangenomen wordt dat een lekkende darm ontstaat wanneer de dunne darm beschadigd is geraakt. Hierbij lekken onverteerde voeding, bacteriën en afvalproducten uiteindelijk door de darmen en komen ze in het bloed terecht.

Symptomen van een lekkende darm zijn onder meer een opgeblazen gevoel, vermoeidheid, huidproblemen, gevoeligheid voor bepaald voedsel en andere spijsverteringsproblemen.

Een van de oorzaken van een lekkende darm is een Clostridioides difficile-infectie[9] (CDI). Bij deze aandoening kunnen gifstoffen de doorlaatbaarheid van de darmen beïnvloeden. Het is een aandoening die vaak voorkomt bij ouderen die antibiotica nemen.

In een onderzoek uit 2017[10] werd onderzocht of cannabidiol de disfunctie van de darmbarrière en de geïnduceerde apoptose (geprogrammeerde celdood) zou kunnen verbeteren bij patiënten die getroffen zijn door C. difficile-toxines.. De resultaten tonen aan dat mogelijke effecten kunnen worden gemedieerd door indirecte activering van de CB1-receptor.

CBD en het Lekkende Darmsyndroom
 • CBD en Microbiota in de Darmen

Experts vonden in 2017 aanwijzingen voor het therapeutische potentieel van cannabis bij de behandeling van bepaalde aspecten van darmkanker[11]. Hoewel we nog geen conclusies kunnen trekken, is het wel gunstig dat er meer onderzoek wordt gedaan naar CBD en cannabis.

Sommige wetenschappers willen de effecten van CBD op het microbioom onderzoeken. De reden hiervoor is dat deze enorme gemeenschap van organismen een grote impact heeft op de menselijke gezondheid. Hieronder vallen de immuunfunctie, spijsvertering en darmwerking.

Het is echter duidelijk dat er nog een lange weg te gaan is op het gebied van CBD en de darmgezondheid. Zo stellen de auteurs van dit onderzoek uit oktober 2020[12]: “Hoewel FO [visolie] en n-3 PUFA’s zijn getest bij experimentele colitis, ook met betrekking tot hun effecten op de darmmicrobiota, is het belangrijk om te onthouden dat er in deze context nooit een preklinisch of klinisch onderzoek met CBD is uitgevoerd.”

De Impact van Psychologische Factoren op de Darmgezondheid

Ook stress kan leiden tot darmproblemen, zoals PDS. In feite heeft ongeveer 40-60%[13] van de PDS-patiënten ook te maken met psychische stoornissen, zoals angst en depressie.

Stress kan prikkelbaredarmsyndroom ook verergeren[14]. Dit doet het door veranderingen in de darmpermeabiliteit teweeg te brengen, waardoor ook ontstekingen kunnen ontstaan. Bovendien kan het de darmbloedstroom en -motiliteit verminderen.

Interessant genoeg zijn er talloze onderzoeken gaande naar CBD en de vraag of het invloed op stress en angst kan hebben. Een voorbeeld is een onderzoek uit 2019 naar CBD[15] en sociale angststoornissen onder Japanse tieners.

Slaapgerelateerde angst is een ander gebied waarbij CBD intensief wordt bestudeerd. Een voorbeeld hiervan is een studie uit 2019[16], waarbij 103 deelnemers betrokken waren. 82 proefpersonen hadden last van episodes van angst en/of een slaapstoornis. Elk van hen kreeg een maand lang CBD voorgeschreven.

De bevindingen lieten zien dat 79,2% en 66,7% van alle patiënten een verbetering ervoer, zowel wat betreft het angstniveau als verstoring van de slaap. Twee maanden na de CBD-behandeling bleven de cijfers redelijk consistent, met 78,1% en 56,1%.

De Darmgezondheid in Balans Brengen met Behulp van CBD

Zoals we gezien hebben, is de gezondheid van de darmen essentieel voor je algehele welzijn. In een poging om ziektes op afstand te houden en om gezonde darmen te bevorderen, lijkt het endocannabinoïdesysteem belangrijk te zijn. Er kunnen nog weinig conclusies worden getrokken met betrekking tot de effecten van CBD op de darmgezondheid, maar gezien het goede veiligheidsprofiel ervan, de toegankelijkheid en het niet-toxische karakter, is het toch onderwerp van veel onderzoeken geworden.

Voordat artsen CBD echter kunnen beschouwen als een haalbare behandelingsmethode bij problemen met de darmgezondheid, moet er nog meer onderzoek worden gedaan. Vergeet niet dat cannabidiol grotendeels wordt gebruikt als supplement om het welzijn te bevorderen en nooit mag worden gebruikt ter vervanging van een medische behandeling. Praat dan ook altijd met je huisarts voordat je een nieuw supplement gaat gebruiken.

Gezien de complexiteit van de gastro-intestinale gezondheid, is het misschien wel het beste om jezelf in topvorm te houden, zowel fysiek als mentaal. Als je denkt dat CBD je daarbij kan helpen, ga je gang en gebruik het in je voordeel!

External Resources:
 1. The Microbiome | The Nutrition Source | Harvard T.H. Chan School of Public Health https://www.hsph.harvard.edu
 2. Neurotransmitter modulation by the gut microbiota https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 3. The Microbiome | The Nutrition Source | Harvard T.H. Chan School of Public Health https://www.hsph.harvard.edu
 4. Endocannabinoids in the Gut https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 5. Effect of gut microbiota on depressive-like behaviors in mice is mediated by the endocannabinoid system | Nature Communications https://www.nature.com
 6. Cannabidiol (CBD) — what we know and what we don’t - Harvard Health Blog - Harvard Health Publishing https://www.health.harvard.edu
 7. Cannabidiol Reduces Intestinal Inflammation through the Control of Neuroimmune Axis https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 8. Irritable Bowel Syndrome: Manipulating the Endocannabinoid System as First-Line Treatment https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 9. C. difficile infection - Symptoms and causes - Mayo Clinic https://www.mayoclinic.org
 10. Cannabidiol restores intestinal barrier dysfunction and inhibits the apoptotic process induced by Clostridium difficile toxin A in Caco-2 cells https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 11. Preventing Negative Shifts in Gut Microbiota with Cannabis Therapy https://www.researchgate.net
 12. Frontiers | Fish Oil, Cannabidiol and the Gut Microbiota: An Investigation in a Murine Model of Colitis | Pharmacology https://www.frontiersin.org
 13. Psychiatric, Somatic and Other Functional Gastrointestinal Disorders in Patients With Irritable Bowel Syndrome at a Tertiary Care Center https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 14. How Stress and Anxiety Can Aggravate IBS Symptoms https://www.healthline.com
 15. Frontiers | Anxiolytic Effects of Repeated Cannabidiol Treatment in Teenagers With Social Anxiety Disorders | Psychology https://www.frontiersin.org
 16. Cannabidiol in Anxiety and Sleep: A Large Case Series https://www.ncbi.nlm.nih.gov
Disclaimer:
Deze content is alleen bedoeld voor educatieve doeleinden. De verstrekte informatie is afkomstig uit onderzoek dat is verzameld vanuit externe bronnen.

Ben je 18 Jaar of ouder?

De inhoud van RoyalQueenSeeds.nl is alleen geschikt voor volwassenen met de wettelijk geldende volwassen leeftijd.

Wees er zeker van dat je de wet kent van het land waar je woont.

Door op ENTER te klikken, bevestig
je dat je
18 jaar of ouder bent.