🤯 Auto Madness: Up to 50% off seeds and supplies  SAVE NOW 🔥

 🤯 Autoflower Madness: pak tot
wel 50% korting
 ⏤ BESPAAR NU 🔥

By Miguel Ordoñez


Een van de meest gestelde vragen met betrekking tot de gezondheid en farmaceutica is of je cannabis met medicijnen kunt combineren. Dit is een terechte vraag, zeker als je vaak cannabidiol voor bepaalde doeleinden gebruikt. Het is begrijpelijk om te denken dat het veilig is, vooral wat betreft CBD-olie. Het is tenslotte niet-psychotroop en wordt elke dag door miljoenen mensen gebruikt, dus het moet wel veilig zijn, toch?

Mocht je het nog niet weten, de cannabisplant bevat meer dan honderd chemische verbindingen. Op zichzelf reageren deze stoffen veilig op elkaar. De vraag is echter of dit verandert als het om andere middelen gaat.

Dit artikel is bedoeld om je vragen voor eens en altijd duidelijk te beantwoorden. Hopelijk kun je hiermee uit de voeten.

Heeft CBD-olie Invloed op Medicijnen?

Voordat we deze vraag beantwoorden, moeten we ons eerst richten op een andere belangrijke vraag: Hoe gedraagt CBD zich in ons lichaam?

Simpel gesteld, heeft CBD een wisselwerking met de receptoren van het endocannabinoïdesysteem. Dit zijn de CB1- en CB2-receptoren. Daarnaast werkt het samen met andere moleculaire doelen, waaronder serotonine- en vanilloïde-receptoren. Het is interessant te weten dat CBD de afbraak van bepaalde chemicaliën belemmert, waaronder anandamide, die onze stemming, pijnwaarneming en mentale functies rechtstreeks beïnvloeden.

Hierdoor is CBD in staat om hogere niveaus van gunstige chemicaliën in ons lichaam te houden. Dit draagt bij aan de algehele homeostase (dynamische balans) tussen onze fysiologische systemen.

CBD beïnvloedt echter ook de afbraak van medicijnen. Dit proces vindt voornamelijk plaats in de lever.

Hoe Verwerkt het Lichaam CBD?

Cannabinoïden, waaronder CBD, worden door de lever verwerkt met behulp van cytochroom P450-enzymen. De CBD wordt hierbij afgebroken en vervolgens over het lichaam verdeeld, waar het aan de slag gaat om balans te bevorderen.

CBD kan ongeveer vier weken in het lichaam blijven. Gedurende deze periode wordt het opgeslagen in vetweefsel, vanwaar het geleidelijk, in kleine doses, aan de bloedbaan wordt afgegeven. Van daaruit wordt het door de nieren (oftewel urinewegen) en galwegen gemetaboliseerd.

Nu noemden we dat cytochroom P450-enzymen een vitale rol spelen bij het metaboliseren van CBD. Maar wat zijn dit precies?

Hoe Verwerkt het Lichaam CBD?

Wat is het Cytochroom P450-systeem?

De geneesmiddelinteractie van CBD heeft voornamelijk van doen met het cytochroom P450-systeem. Deze groep leverenzymen is verantwoordelijk voor het afbreken van gifstoffen, medicijnen en andere vreemde stoffen in ons systeem. Deze enzymen ontleden deze stoffen in feite om ze gemakkelijker uit het lichaam af te voeren.

Maar wanneer CBD ten tonele verschijnt, stopt de lever met het verwerken van andere medicijnen die van de cytochroom P450-enzymen afhankelijk zijn. Het orgaan verschuift hierbij de aandacht naar CBD.

In sommige gevallen kan CBD de activiteit van cytochroom P450 volledig deactiveren. Dit is tijdelijk, maar beïnvloedt mogelijk wel de afbraak van verbindingen in bepaalde medicijnen. Als je bijvoorbeeld een krachtige pijnstiller als oxycodon naast cannabidiol gebruikt, kan de eerstgenoemde langer in je systeem blijven. En dat is niet per se een goede zaak.

Het probleem is dat een medicijn als oxycodon bedoeld is om een bepaalde tijd in je systeem te blijven. Verlenging van deze duur leidt mogelijk tot bijwerkingen, zoals misselijkheid en duizeligheid. Dit is problematisch als je bijvoorbeeld deelneemt aan het verkeer of zware machines bestuurt. In het ergste geval kan er leverschade ontstaan.

Medicijnen die CBD-olie Mogelijk Beïnvloedt

Het punt is dat cytochroom P450-enzymen verantwoordelijk zijn voor het verwerken van ongeveer 90%[1] van alle medicijnen op de markt. Twee enzymen doen daarbij het leeuwendeel van het werk. Dit zijn CYP3A4 en CYP2D6. Simpel gezegd: elk medicijn dat wordt verwerkt door cytochroom P450-enzymen staat in wisselwerking met CBD-olie. Sommige van deze wisselwerkingen veroorzaken geen nadelige effecten, maar andere wel.

Laten we hier iets gedetailleerder naar kijken. In 2016 is een studie[2] uitgevoerd naar de wisselwerking tussen CBD en clobazam. Dit middel gebruikt men vaak om epilepsie bij kinderen te behandelen. Deze interactie was bijzonder intrigerend om te onderzoeken, aangezien CBD (in synthetische vorm, 'Epidiolex') ook voor therapieresistente vormen van het syndroom van Lennox-Gastaut en het syndroom van Dravet is goedgekeurd.

Uit de studie bleek dat cannabidiol de afbraak van clobazam vertraagde. Dit leidde tot een aanzienlijke toename van de medicatie in het bloedplasma, ongeveer 60-80%. De onderzoekers konden daarom de dosis clobazam voor de patiënten verlagen zonder effectiviteit op te offeren. Nog interessanter: de bijwerkingen van het medicijn werden allemaal beperkt met deze lagere dosis. Denk aan slapeloosheid, verlies van coördinatie, duizeligheid en obstipatie.

Hieronder is een lijst met andere middelen, hun classificatie en de wisselwerking ervan met cannabidiol. Ook bespreken we enkele aanbevelingen van experts over het veilig gebruik van cannabidiol.

Medicijnen die CBD-olie Mogelijk Beïnvloedt

  • CYP3A4-substraten

Substraten zijn in wezen stoffen waarop een enzym inwerkt, zoals cytochroom P450-enzymen. Het enzym CYP3A4, dat in de lever en darmen voorkomt, is verantwoordelijk voor het afbreken van gifstoffen of medicijnen, zodat het lichaam ze gemakkelijker kan uitscheiden.

Immunosuppressiva en antidepressiva behoren tot deze categorie, naast antipsychotica, calciumantagonisten en opioïden. Ook onderdeel van deze groep medicijnen zijn benzodiazepines, Z-medicatie, statines en chemotherapeutica.

Het risico op bijwerkingen is afhankelijk van het medicijn. Experts raden af om deze medicijnen gelijktijdig met CBD te combineren. De doses moeten dienovereenkomstig worden aangepast en de kans op bijwerkingen en toxiciteit moet worden gecontroleerd.

Prescribing cascade, waarbij bijwerkingen van medicijnen ten onrechte worden gediagnosticeerd als symptomen, moet worden vermeden. Dit moet ook helpen om bijwerkingen te verminderen.

Lijst met medicijne
Carbamazepine Felbamate
Phenytoin Ethosuximide
Phenobarbital Tiaagabine
Zonisamide
  • CYP3A4-remmers

Proteaseremmers zijn antivirale middelen. Meestal schrijft men deze voor aan patiënten met HIV. Loperamide is daarentegen een medicijn dat voor de onmiddellijke behandeling van diarree wordt ingezet.

Deze medicijnen zijn voorbeelden van CYP3A4-remmers en komen behoorlijk overeen met hun substraat-tegenhangers.

Wanneer CBD met deze geneesmiddelen in wisselwerking staat, neemt de biologische beschikbaarheid van de stof vaak toe, het percentage van een dosis dat na toediening het doelgebied bereikt. Mogelijk verhoogt dit het risico op bijwerkingen.

Experts raden het gebruik van CBD naast deze medicijnen niet direct af, maar adviseren wel een lagere dosering te gebruiken.

Proteaseremmers en loperamide zijn voorbeelden van sterkere CYP3A4-remmers. Mildere voorbeelden zijn amiodaron, verapamil, aprepitant en cimetidine.

Lijst met medicijne
Allopurinol Fluconazole
Amiodarone Fluoxetine
Amprenavir Quinolones
Aprepitant Valproic acid
Atazanavir Grapefruit juice
Chloramphenicol Imatinib
Cimetidine Indinavir
Clarithromycin Isoniazid
Nifedipedine Itraconazole
Tamoxifen Ketoconazole
Cyclosporine Nefazodone
Darunavir Nelfinavir
Dasatinib Ritonavir
Delavirdine Verapamil
Diltiazem Saquinavir
Erythromycin
  • CYP3A4-inductoren

Fenobarbital is een medicijn dat wordt gebruikt om mensen met epileptische aanvallen te behandelen. Soms gebruikt men het ook als een mild kalmerend middel. Enzalutamide gebruikt men echter voor de behandeling van prostaatkanker. Dit is een hormoonblokker die voorkomt dat testosteron prostaatkankercellen bereikt.

Deze medicijnen zijn voorbeelden van CYP3A4-inductoren. In tegenstelling tot remmers neemt de biologische beschikbaarheid van CBD af in combinatie met deze middelen. Hetzelfde geldt voor de effectiviteit. In dit geval is het aan te raden de dosis cannabidiol te verhogen.

Andere voorbeelden van CYP3A4-inductoren zijn fenytoïne, carbamazepine, topiramaat, rifampicine en pioglitazon.

Lijst met medicijne
Carbamazepine Omeprazole
Corticosteroids Rifampin
Efavirenz Oxacarbazepine
Rifabutin Phenytoin
Modafinil Primidone
Nevirapine St. John's wort

  • CYP2C19-substraten

Het CYP2C19-enzym activeert het metabolische proces voor xenobiotica. Voorbeelden hiervan zijn medicijnen tegen epilepsie. Net als bij CYP3A4-substraten zijn dezelfde bijwerkingen mogelijk als je ze combineert met CBD.

Gelijktijdige toediening met cannabidiol wordt dan ook niet aanbevolen. Houd daarbij bijwerkingen en toxiciteit nauwlettend in de gaten. Ook prescribing cascade moet worden vermeden.

Andere voorbeelden van CYP2C19-substraten zijn protonpompremmers, antidepressiva, clopidogrel, carisoprodol en warfarine.

Lijst met medicijne
Aripiprazole (Abilify) Lansoprazole (Prevacid)
Carisoprodol (Soma) Mephenytoin (Mesantoin)
Citalopram (Celexa) Methadone
Clomipramine (Anafranil) Propranolol
Clopidogrel (Plavix) Voriconazole (Vfend)
Clozapine (Clozaril) R-warfarin
Desipramine (Norpramin) Moclobemide (Manerix)
Diazepam (Valium) Nelfinavir (Viracept)
Sertraline (Zoloft) Olanzapine (Zyprexa)
Thalidomide Omeprazole (Prilosec)
Proguanil Pantoprazole (Protonix)
Diphenhydramine (Benadryl) Pentamidine
Doxepin (Sinequan) Phenobarbital
Escitakopram (Lexapro) Phenytoin
Fluoxertine (Prozac) Rabeprazole
Imipramine (Tofranil)
  • CYP2C19-remmers

Gebruikers van Prozac zijn welbekend met fluoxetine. Dit medicijn wordt gebruikt voor de behandeling van geestelijke aandoeningen als depressie en boulimia. Ook fluvoxamine is een antidepressivum, dat voornamelijk wordt gebruikt door mensen met een obsessief-compulsieve stoornis.

Deze twee medicijnen zijn voorbeelden van CYP2C19-remmers. De biologische beschikbaarheid van CBD verhoogt bij wisselwerking hiermee. Dit leidt ook tot een hoger risico op bijwerkingen. Het advies is hierbij dus om de dosis CBD te verlagen.

Er bestaan ook andere medicijnen in de categorie CYP2C19-remmers. Denk aan efavirenz, fluconazol, ketoconazol en clopidogrel.

Lijst met medicijne
Chloramphenicol Isoniazid
Cimetidine (Tagamet) Moclobemide (Manerix)
Clopidogrel (Plavix) Modafinil (Provigil)
Delavirdine (Rescriptor) Omeprazole (Priosec)
Efavirenz (Sustiva) Oxcarbazepine (Trileptal)
Esomeprazole (Nexium) Ticlopidine (Ticlid)
Felbamate (Felbatol) Voriconazole (Vfend)
Fluconazole (Prozac) Fluconazole (Diflucan)
Fluvoxamine
  • CYP2C19-inductoren

Mensen die tuberculose hebben gehad, zijn waarschijnlijk wel bekend met rifampicine. Dit medicijn is een oraal antibioticum voor de behandeling van bacteriële complicaties. Carbamazepine is daarentegen een anticonvulsivum dat wordt gebruikt om aanvallen en schizofrenie te behandelen.

Deze twee medicijnen zijn de beste voorbeelden van CYP2C19-inductoren. De combinatie met cannabidiol is relatief veilig. In tegenstelling tot remmers neemt de biologische beschikbaarheid van de cannabinoïde namelijk af bij interactie. Dit resulteert in een verminderde effectiviteit. Experts raden aan de dosis CBD te verhogen als je ook CYP2C19-inductoren gebruikt.

Andere middelen die tot deze categorie behoren, zijn fenytoïne, fenobarbital en sint-janskruid.

Lijst met medicijne
Aminoglutethimide Primidone
Artemisinin Rifampin
Barbiturates Rifapentine
Carbamazepine St. John's wort
Phenytoin
  • CYP2C8/9-substraten

Zowel het CYP2C8- als CYP2C9-enzym is direct verantwoordelijk voor het verwerken van xenobiotica. CYP2C8 kan echter ook meervoudig onverzadigde vetzuren omzetten.

En omdat het een substraat is, bestaat er ook een verhoogd risico op bijwerkingen. Men raadt af om deze medicijnen gelijktijdig met CBD toe te dienen. Ook wordt aanbevolen de dosis substraat te verlagen.

Een goed voorbeeld van een CYP2C8- en CYP2C9-substraat is rosiglitazon, een medicijn voor diabetes type 2. Ook losartan, een middel tegen een hoge bloeddruk, hoort bij deze categorie. Hetzelfde geldt voor naproxen, celecoxib, rosuvastatine en sulfonylureumderivaten, om er maar een paar te noemen.

Lijst met medicijne
Amiodarone (Cordarone) Carbamazepine (Tegretol)
Diclofenac (Voltaren) Paclitaxel (Taxol)
Repaglinide (Prandin) Cabazitaxel (Jevtana)
Chloroquine (Aralen) Ibuprofen (Advil)
Rosiglitazone (Avandia) Treprostinil (Tyvaso)

Wat is de Grapefruit Test?

Misschien ben je weleens een grapefruitwaarschuwing tegengekomen op medicijnen. Bij sommige medicatie wordt afgeraden om grapefruit te eten. Maar hoe zit dat?

Net als CBD remt grapefruit ook de cytochroom P450-enzymen. Dit heeft een directe invloed op de afbraak van dergelijke middelen. De consumptie van grapefruit kan hierbij leiden tot een toename van een bepaalde stof in de bloedbaan. Een overdosis is hiervan het mogelijke gevolg.

Onderzoek toont aan dat meer dan 85 geneesmiddelen[3] dezelfde interactie vertonen. Voorbeelden zijn fentanyl, erytromycine, losartan, loratadine en alprazolam.

Twijfel? Overleg met Je Huisarts

Er is een hele hype gaande rondom CBD, maar kun je het wel veilig met medicijnen combineren? Als je het gehele artikel hebt gelezen, is het meest logische antwoord: dat hangt af van wat je gebruikt.

Jij kent je lichaam beter dan wie dan ook en bent dus degene die moet kunnen beoordelen in hoeverre CBD-olie je standaard medicatie beïnvloedt. Let simpelweg goed op en, heel belangrijk, gebruik alles met mate. Overmatig gebruik leidt nooit tot voordelen.

Wil je echt op veilig spelen? Overleg dan met je huisarts. Hij of zij kan je duidelijk uitleggen wat de effecten zijn van je medicatie en de eventuele wisselwerking met cannabidiol. Dit blijft de beste manier om goed advies in te winnen en duidelijke antwoorden op je vragen te krijgen.

Medische DisclaimerDe informatie die wij vermelden, als referentie gebruiken of waarnaar op deze website doorverwezen wordt, is enkel en alleen bedoeld voor algemene educatieve doeleinden. We verschaffen geen medisch of juridisch advies.

Royal Queen Seeds stimuleert, verdedigt of promoot het gebruik van legale of illegale drugs absoluut niet. Royal Queen Seeds kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor materiaal of pagina's waarnaar wij op onze website verwijzen, en die het gebruik van legale of illegale drugs, of illegale activiteiten stimuleren, verdedigen of promoten. Raadpleeg altijd een specialist of je huisarts voordat je de producten/methoden die vermeld worden, of waarnaar op deze website verwezen wordt, gebruikt.

External Resources:
  1. The Effect of Cytochrome P450 Metabolism on Drug Response, Interactions, and Adverse Effects - American Family Physician https://www.aafp.org
  2. Human Metabolites of Cannabidiol: A Review on Their Formation, Biological Activity, and Relevance in Therapy https://www.ncbi.nlm.nih.gov
  3. Common Grapefruit Juice Drug Interactions - Drugs.com https://www.drugs.com
Disclaimer:
Deze content is alleen bedoeld voor educatieve doeleinden. De verstrekte informatie is afkomstig uit onderzoek dat is verzameld vanuit externe bronnen.

BEN JE 18 JAAR OF OUDER?

De inhoud van RoyalQueenSeeds.nl is alleen geschikt voor volwassenen met de wettelijk geldende volwassen leeftijd.

Wees er zeker van dat je de wet kent van het land waar je woont.

Door op ENTER te klikken, bevestig
je dat je
18 jaar of ouder bent.