By Luke Sumpter Reviewed by: Carles Doménech

Normaal gesproken, zorgt CBD ervoor dat zowel het lichaam als de geest kunnen ontspannen. Maar is het ook veilig om het tijdens de zwangerschap in te nemen? Lees snel verder en ontdek met welke zwangerschapskwalen je te maken kunt krijgen, in hoeverre de cannabinoïde daarbij kan helpen en of je veilig CBD kunt gebruiken als je zwanger bent.

Sommige vrouwen vinden zwanger zijn een van de spannendste perioden van hun leven. Negen maanden lang wonen er twee zielen in één lichaam. Stellen gaan zich daarbij vaak te buiten aan speelgoed en het inrichten van de babykamer en wachten vol spanning op de komst van het nieuwe familielid.

Maar dat zijn de positieve kanten van een zwangerschap. Je kunt namelijk ook klachten krijgen. Daarmee doelen we op diverse zwangerschapsklachten en -problemen.


Van welke problemen kunnen zwangere vrouwen last krijgen?

Als je weleens zwanger bent geweest of je vriendin hebt bijgestaan tijdens deze negen turbulente maanden, dan weet je hoe zwaar het kan zijn. Er zijn aanstaande moeders die nauwelijks klachten hebben, maar er zijn ook vrouwen die angstklachten, misselijkheid en slaapproblemen ervaren.

 • Angst

Tijdens de zwangerschap kunnen aanstaande moeders in een achtbaan van emoties terechtkomen. Het ene moment zijn ze blij, gelukkig en optimistisch over de toekomst, maar het volgende moment maken ze zich vreselijke zorgen. Hoewel het heel normaal is om je tijdens de zwangerschap af en toe wat zorgen te maken, zijn er ook vrouwen die angstklachten krijgen die het dagelijks leven belemmeren. Denk daarbij aan de volgende klachten:

Overmatige zorgen over de gezondheid van de baby Een geïrriteerd en onrustig gevoel 
Spierspanningen ConcentratieverliesAngst tijdens de zwangerschap kan diverse persoonlijke en externe oorzaken hebben. Denk daarbij aan:

Trauma Overmatige stress van het werk of een andere bron
Genen Hormonale veranderingen

 • Zwangerschapsmisselijkheid

Zwangere vrouwen hebben vaak last van misselijkheid, ook wel 'ochtendmisselijkheid' of 'zwangerschapsmisselijkheid' genoemd. Ondanks de naam, kun je hier op ieder moment van de dag last van krijgen. Zwangerschapsmisselijkheid begint meestal rond de zes weken van de zwangerschap en duurt vaak tot week 16–20.

Misselijkheid kan de kwaliteit van leven behoorlijk aantasten, waardoor zelfs basistaken erg moeilijk kunnen zijn. Maar als je je tijdens het eerste trimester wat gammel voelt, kan dat juist ook een positief teken zijn. Vrouwen die namelijk aan het begin van hun zwangerschap last hebben van misselijkheid, lopen statistisch gezien minder risico[1] op een miskraam.

Maar waarom worden vrouwen eigenlijk misselijk tijdens de zwangerschap? Misselijkheid is meer dan een wrede grap van Moeder Natuur. Het wijst namelijk ook op een belangrijke verandering in de hormoonhuishouding die het ontstaan van nieuw leven faciliteert. Vrouwen maken namelijk humaan choriongonadotrofine (HCG) aan nadat het bevruchte eitje zich in de baarmoederwand heeft genesteld. Ook is er sprake van een stijging van het oestrogeengehalte. De toename van deze hormonen kan misselijkheid veroorzaken.

Zwangerschapsmisselijkheid

 • Slaapproblemen

Goed slapen is een van de pijlers van een goede gezondheid. Als je namelijk genoeg slaapt, voel je je uitgerust, verfrist en klaar om aan de slag te gaan. Maar die energie kan maar al te gauw verdwijnen als je wat minder slaap krijgt. Op korte termijn kunnen hierdoor je humeur en cognitieve functies verslechteren. Op lange termijn is er sprake van een hoger risico op het ontwikkelen van neurodegeneratieve en cardiovasculaire ziekten.

Naast angst en misselijkheid krijgen veel vrouwen tijdens hun zwangerschap ook last van slaapproblemen, meestal in het eerste en laatste trimester. Zwangere vrouwen hebben vaak moeite om in slaap te vallen of worden meerdere malen in de nacht wakker. Uiteindelijk leiden deze verstoringen tot oververmoeidheid, waardoor het nodig kan zijn om overdag even bij te slapen. De belangrijkste oorzaken van verstoring van de slaap tijdens de zwangerschap zijn:

Krampen Maagzuur
Rugpijn Moeten plassen
Beweging van de foetusGelukkig zijn er wel natuurlijke remedies om tijdens de zwangerschap beter te kunnen slapen. Denk daarbij aan:

Regelmatig bewegen Cafeïne vermijden
Ontspanningstechnieken doen Overdag alleen maar korte dutjes doenWat zijn de oplossingen?

Tegenwoordig zijn er gelukkig allerlei medicijnen en middeltjes voor bijna elke kwaal. Hieronder lees je wat men voor de hierboven genoemde klachten gebruikt:

Angst

Cognitieve gedragstherapie, massage, yoga, acupunctuur, medicatie tegen angstklachten

Slaapproblemen

Gedragstherapie, stimuluscontrole, slaapmedicatie

Misselijkheid

Regelmatig kleine porties eten, gembersupplementen, acupressuur, medicatie tegen misselijkheid 

Er zijn aanstaande moeders die veel baat hebben bij deze oplossingen. Maar er zijn ook vrouwen die op zoek moeten naar een andere oplossing.

Zo zijn er momenteel veel vrouwen die bij maagklachten, ter ontspanning en bij slaapproblemen CBD gebruiken. Maar hoe werkt deze stof precies bij dergelijke klachten?

Laten we hiervoor eerst eens kijken hoe CBD onder normale omstandigheden werkt. Vervolgens bespreken we waarom CBD-gebruik tijdens de zwangerschap wat ingewikkelder ligt.

In hoeverre kan CBD onder normale omstandigheden verlichting geven?

Er wordt momenteel veel onderzoek gedaan naar het effect van CBD op veel voorkomende gezondheidsproblemen. Dit weten we tot nu toe: 

 • CBD en angst

Uit onderzoek met proefpersonen lijkt CBD effectief te zijn tegen angst en ook uit oudere onderzoeken kunnen we conclusies trekken. In een studie uit 2011, gepubliceerd in Neuropsychopharmacology, werd CBD bijvoorbeeld getest op mensen die angstig waren om in het openbaar te spreken. Men onderzocht daarbij wat de invloed van de cannabinoïde op de nervositeit[2], cognitieve beperkingen en ongemak was.

In onderzoek uit 2010, gepubliceerd in het Journal of Psychopharmacology, bekeek men wat er in de hersenen[3] gebeurt bij iemand die CBD gebruikt. De studie werd uitgevoerd met patiënten met een algemene angststoornis en men keek middels functionele neuroimaging wat er met hun brein gebeurde. De wetenschappers ontdekten een verandering in de bloedstroom in het limbische en paralimbische deel van de hersenen. Die gebieden zijn van invloed op je emoties en gedrag.

In een review uit 2015, gepubliceerd in Neurotherapeutics, bekeek men wat er tot dan toe allemaal bekend was over CBD en angst[4]. De auteurs analyseerden zowel preklinische onderzoeken als testen met proefpersonen en benadrukten het belang van toekomstig onderzoek om de bevindingen te bevestigen en doseringsrichtlijnen te kunnen bepalen.

 • CBD en de slaap

Wat onder normale omstandigheden het effect van CBD op slaapproblemen is? Dat weten we niet precies, maar onderzoekers hopen dit wel snel te ontdekken.

Tijdens onderzoek dat in 2019 werd gepubliceerd, keek men bijvoorbeeld naar het effect van CBD op angst en de slaap. In totaal kregen 72 volwassenen dagelijks 25mg CBD toegediend. Daarnaast hield men maandelijks de ongemakken bij. Zo wilde men vaststellen of de cannabinoïde een positieve invloed had op de slaap.[5]

 • CBD en zwangerschapsmisselijkheid

We kunnen ook niet meteen zeggen of CBD al dan niet bij zwangerschapsmisselijkheid helpt. Onderzoekers hebben hier nog geen onderzoek naar gedaan, vanwege de ethische kwesties die inherent zijn aan een zwangerschap.. Maar wetenschappers bekijken momenteel wel of CBD bij misselijkheid kan helpen. Zo werd de cannabinoïde bij een van die onderzoeken aan muizen gegeven, om te zien of het misselijkheid[5] en braken door kankerbehandelingen kan verminderen.

]Waarom staan gezondheidsautoriteiten afwijzend tegenover CBD bij de zwangerschap?

Lopend onderzoek ziet er veelbelovend uit — alleen er is nog geen onderzoek met zwangere proefpersonen gedaan. Er is wel gekeken naar het effect van CBD op angst, slaapproblemen en misselijkheid, maar zonder de variabelen die kenmerkend zijn voor een zwangerschap.

Bij een zwangerschap heb je niet alleen te maken met grote biochemische veranderingen, maar ook met een ongeboren leven. Tot dusver heeft het gebrek aan onderzoek er dan ook toe geleid dat de Food and Drug Administration (FDA) in de Verenigde Staten het gebruik van CBD tijdens de zwangerschap en borstvoeding sterk afraadt[7].

De FDA baseert dit op het feit dat er nog te weinig onderzoek naar het effect van CBD op ontwikkelende foetussen en zwangere vrouwen is gedaan. Ze verwijzen ook naar dierproeven waarbij een hoge dosering CBD problemen veroorzaakte in het voortplantingsstelsel van ontwikkelende mannelijke foetussen.

Bovendien zijn niet alle CBD-producten in laboratoria getest en gereguleerd. Gerenommeerde bedrijven bieden misschien hoogwaardige en betrouwbare producten aan, maar sommige CBD-oliën en extracten kunnen ook teveel THC, pesticiden of zware metalen bevatten. Het spreekt voor zich dat dergelijke producten niet veilig zijn voor zwangere vrouwen.

Daarnaast kun je door CBD ook last van bijwerkingen krijgen. Hoewel de Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat de cannabinoïde een goed veiligheidsprofiel heeft[8], zijn er toch mensen die er niet goed tegen kunnen. Dit zijn de belangrijkste bijwerkingen:

Droge mond Overgeven
Verminderde eetlust Gewichtsverlies
Sufheid DiarreeOnderzoeksbeperkingen en ethische overwegingen

Natuurlijk willen wetenschappers graag weten op welke wijze CBD invloed op de zwangerschap heeft. Zo kan men namelijk inzicht krijgen in mogelijke bijwerkingen, maar kunnen er ook effectieve behandelingen worden ontwikkeld. Zo zou niet alleen bekend worden wat de mogelijke risico’s ervan zijn, maar kunnen er mogelijk ook effectieve behandelingen bedacht worden. Toch kleven er wel wat beperkingen aan dergelijk onderzoek.

Allereerst zijn er belangrijke ethische overwegingen. Bij de meeste klinische proeven worden deelnemers aan een zeker risico blootgesteld. Tijdens de zwangerschap bestaat er niet alleen een risico voor de moeder, maar ook voor het kind. Veel stofjes komen via de placenta bij het kindje terecht en kunnen mogelijk negatieve gevolgen hebben.

Daarnaast zijn er nog fysieke beperkingen. Bij hoogwaardige klinische proeven moeten zoveel mogelijk variabelen worden meegenomen om een zo nauwkeurig en betrouwbaar mogelijk resultaat te krijgen. Als onderzoekers eenmaal het ethische doolhof hebben doorlopen, moeten ze voldoende zwangere vrouwen vinden die deel willen nemen aan onderzoek. Idealiter moet de gezondheid van deze vrouwen ook onderling vergelijkbaar zijn en moeten ze zich allemaal in hetzelfde stadium van de zwangerschap bevinden. 

De manier waarop het lichaam medicatie verwerkt (binding, opname, stofwisseling, uitscheiding, etc.) verandert tijdens de zwangerschap. Bovendien variëren de kwalen en klachten per trimester. Deze factoren maken het voor onderzoekers erg ingewikkeld om vrouwen te vinden die last hebben van dezelfde problemen in dezelfde fase en idealiter ook nog ongeveer even oud zijn.

Daarnaast bestaat er nog een zeker stigma rondom het oproepen van vrouwen voor klinische proeven, al willen sommige wetenschappers daar verandering in brengen. Volgens bepaalde onderzoekers is de tijd er rijp voor en moeten zwangere vrouwen niet langer als ‘kwetsbare bevolkingsgroep’, maar als ‘wetenschappelijk complexe bevolkingsgroep’ worden gezien.

Op dit moment kunnen wetenschappers hun data eigenlijk alleen maar uit bevolkingsonderzoeken verkrijgen. Dergelijk onderzoek is echter afhankelijk van wat zwangere vrouwen die cannabis en CBD gebruiken zelf doorgeven. Daarmee krijgen we wel een inkijkje in de mogelijke effecten, maar deze onderzoeken voldoen niet aan de strenge eisen van klinisch onderzoek. De resultaten zijn dan ook verre van betrouwbaar.

Kun je CBD gebruiken als je zwanger bent?

Kun je CBD roken als je zwanger bent? En hoe zit het met het eten van CBD gummies? Is CBD-crème veilig tijdens de zwangerschap te gebruiken? Zwangere vrouwen hebben vaak veel vragen ten aanzien van CBD. Helaas is het nog veel te vroeg om daar duidelijke antwoorden op te geven. Het spreekt voor zich dat roken tijdens de zwangerschap gezondheidsrisico’s voor moeder en kind met zich meebrengt. Maar hoe zit het met CBD crème en edibles? Lopend onderzoek wijst erop dat gebruik hiervan mogelijk nuttig kan zijn en er sprake is van een laag risico bij de algemene bevolking. Er zijn echter meer gegevens nodig om er zeker van te zijn dat CBD ook veilig is om tijdens de zwangerschap te gebruiken. 

Uiteindelijk komt het erop neer dat je als zwangere vrouw altijd je huisarts moet raadplegen als je CBD wilt gebruiken. Hij of zijn kan tenslotte het beste advies geven, dat zowel in het belang van jou als van je kindje is.

Medische DisclaimerDe informatie die wij vermelden, als referentie gebruiken of waarnaar op deze website doorverwezen wordt, is enkel en alleen bedoeld voor algemene educatieve doeleinden. We verschaffen geen medisch of juridisch advies.

Royal Queen Seeds stimuleert, verdedigt of promoot het gebruik van legale of illegale drugs absoluut niet. Royal Queen Seeds kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor materiaal of pagina's waarnaar wij op onze website verwijzen, en die het gebruik van legale of illegale drugs, of illegale activiteiten stimuleren, verdedigen of promoten.

Raadpleeg altijd een specialist of je huisarts voordat je de producten/methoden die vermeld worden, of waarnaar op deze website verwezen wordt, gebruikt.

External Resources:
 1. Nausea during pregnancy: A good thing? - Mayo Clinic https://www.mayoclinic.org
 2. Cannabidiol reduces the anxiety induced by simulated public speaking in treatment-naïve social phobia patients - PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
 3. SAGE Journals: Your gateway to world-class journal research https://journals.sagepub.com
 4. Cannabidiol as a potential treatment for anxiety disorders https://www.thereliefdisc.com
 5. Cannabidiol in Anxiety and Sleep: A Large Case Series https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 6. Regulation of nausea and vomiting by cannabinoids - PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
 7. What You Should Know About Using Cannabis, Including CBD, When Pregnant or Breastfeeding | FDA https://www.fda.gov
 8. CANNABIDIOL (CBD) https://www.who.int
Disclaimer:
Deze content is alleen bedoeld voor educatieve doeleinden. De verstrekte informatie is afkomstig uit onderzoek dat is verzameld vanuit externe bronnen.

Ben je 18 Jaar of ouder?

De inhoud van RoyalQueenSeeds.nl is alleen geschikt voor volwassenen met de wettelijk geldende volwassen leeftijd.

Wees er zeker van dat je de wet kent van het land waar je woont.

Door op ENTER te klikken, bevestig
je dat je
18 jaar of ouder bent.