By Luke Sumpter

De relatie tussen wiet en angst.


Mensen gebruiken al duizenden jaren wiet als poging om zowel mentale als fysieke kwalen tot bedaren te brengen. De moderne wetenschap heeft hier de afgelopen decennia onderzoek naar gedaan. Dit heeft geleid tot een aantal veelbelovende resultaten. Ondanks dat er een relatie bestaat tussen een cannabis-high en paranoia, hebben verschillende stoffen ook potentie laten zien bij angstgevoelens.

Wat is angst?

Angst kenmerkt zich door gevoelens van onbehagen, zorgen en vrees. Het kan iemands kwaliteit van leven dan ook enorm verminderen. Angst kan op elk moment zijn intrede doen en varieert van licht tot ernstig. Hoewel het geen specifieke oorzaak heeft, zijn onderzoekers ervan overtuigd dat zowel genen als omgevingsfactoren een rol spelen.

Een van de meest voorkomende vormen van angst is de gegeneraliseerde angststoornis. Deze stoornis treft alleen in Nederland al 4,5%[1] van de volwassenen. De ziekte kan het gevolg zijn van verschillende factoren, waaronder:

Overactiviteit in de hersenen Trauma uit het verleden
Genetische erfelijkheid Hormonale disbalans
Geschiedenis van drugsgebruik

Mensen met een gegeneraliseerde angststoornis voelen zich vaak rusteloos en bezorgd en kunnen zich moeilijk concentreren. Daarnaast kunnen ze zelfs last krijgen van duizeligheid en hartkloppingen. De stoornis kan met name tot uiting komen in sociale situaties, op het werk of bij openbare bijeenkomsten. Uiteindelijk kan het mensen beroven van het plezier in sociale activiteiten en het genieten van speciale momenten. Er bestaan diverse natuurlijke leefstijlinterventies om de symptomen ervan aan te pakken, zoals:

Voldoende slaap Meditatie
Zelfhulpcursussen Vermindering van gebruik van alcohol en cafeïne
Regelmatig bewegen Stoppen met roken

Deze veranderingen werken echter niet voor iedereen. Sommige mensen zijn aangewezen op geneesmiddelen om angst te onderdrukken. Voor anderen is wiet een alternatieve optie om symptomen te verlichten. Laten we eens kijken waarom cannabis sommige mensen kan helpen.

Wiet tegen angstgevoelens: een overzicht

De wietplant maakt vele unieke fytonutriënten aan, waaronder meer dan 100 cannabinoïden en meer dan 200 terpenen. Diverse soorten en extracten bevatten verschillende concentraties van deze chemicaliën en hebben daardoor ook verschillende effecten. Hoewel wiet aangeduid wordt als “drug”, overschaduwt de complexiteit van de chemie ervan deze term. Het terpenen- en cannabinoïde-profiel van de ene soort kan een heel ander psychoactief effect hebben dan dat van een andere cultivar.

Onderzoek heeft aangetoond dat cannabinoïden en terpenen synergetisch samenwerken om elkaars effect te versterken en te veranderen. Dit is een fenomeen dat bekendstaat als het entourage effect[2]. Veel van deze moleculen kunnen angstsymptomen op verschillende manieren beïnvloeden. Daarbij kunnen bepaalde soorten en extracten in sommige gevallen uitkomst bieden.

Hieronder gaan we enkele cannabinoïden en terpenen bekijken die mogelijk angstgevoelens kunnen verminderen of juist kunnen laten toenemen.

THC als basis van de cannabis-high

THC staat aan de basis van het psychoactieve effect van wiet. Dit doet het door zich te binden aan CB1-receptoren in de hersenen. Hierdoor ontstaat een golf van dopamine. Over het algemeen geldt dat hoe meer THC iemand gebruikt, hoe higher hij of zij wordt. Telers hebben de laatste decennia vooral besteed aan het verkrijgen van planten met hoge gehaltes van deze cannabinoïde. Een paar positieve effecten van THC zijn:

Euforie Creativiteit
Verhoogde eetlust Ontspanning

Deze effecten kunnen bij sommige cannabisgebruikers ertoe leiden dat angstgevoelens afnemen. Nieuwe gebruikers en mensen die gevoelig zijn voor THC kunnen echter juist een effect ervaren dat angst doet toenemen. Hierdoor kunnen angstgevoelens op de korte en lange termijn erger worden. Deze negatieve bijwerkingen kunnen onder andere zijn:

Angst Paranoia
Verwarring Verstoord kortetermijngeheugen

THC lijkt dus twee kanten te hebben. Bij sommigen heeft het gebruik van soorten met een hoog THC-gehalte een goede invloed op hun gemoedsrust, maar bij anderen kunnen de symptomen juist erger worden. Daarnaast toont onderzoek[3] aan dat een lage dosis THC bij kan dragen aan het onderdrukken van angstgevoelens, terwijl een hoge dosering kan leiden tot een angstpiek. Om deze reden is het verstandig soorten te gebruiken die een gemiddeld tot laag gehalte THC hebben. Gelukkig zijn telers ook begonnen met het creëren van soorten met een lager THC-niveau en meer niet-psychoactieve cannabinoïden, zoals CBD.

THC en bifasische dosisrespons

Beginnende wietgebruikers hebben vaak veel vragen, zoals: "hoeveel milligram THC heb je nodig om te ontspannen?". Of nog eenvoudiger: "hoeveel THC heb je nodig om high te worden?". De antwoorden op deze vragen zijn echter genuanceerder en complexer dan je in eerste instantie zou denken.

Lopend onderzoek heeft tot dusver aangetoond dat THC een bifasische dosisrespons uitoefent. Kort samengevat, betekent dit dat een lage dosering een bepaald effect opwekt, terwijl een hoge dosering het tegenovergestelde effect opwekt.

De Universiteit van Illinois deed in 2017 onderzoek. Hieruit blijkt dat dit principe ook van toepassing is op THC bij spanning[4]. Men onderzocht de relatie tussen wiet en angst op 42 gezonde vrijwilligers in de leeftijd van 18-40 jaar. De deelnemers hadden enige ervaring met wiet, maar ze gebruikten het niet op regelmatige basis.

De onderzoekers verdeelden de proefpersonen willekeurig in drie groepen. De groep met een lage dosis kreeg 7,5 mg THC, de groep met een gemiddelde dosis kreeg 12,5 mg THC en de placebogroep kreeg geen THC. Het onderzoek werd dubbelblind uitgevoerd. Dit houdt in dat zowel de deelnemers als de onderzoekers niet wisten wie welke dosering kreeg.

Tijdens het experiment controleerden de onderzoekers de bloeddruk, hartslag en cortisolspiegels van de deelnemers. Opvallend was dat de deelnemers die de lagere dosis hadden gekregen, minder spanning ervoeren. Ook daalde het spanningsniveau sneller. Daarentegen was de gemoedstoestand van de groep die een gemiddelde dosis ontving slechter, zowel voor als tijdens het uitvoeren van geplande taken.

Deze resultaten suggereren dat THC een bifasische dosisrespons veroorzaakt. Een lagere dosering lijkt te ontspannen, terwijl een hogere dosis juist tot meer spanning leidt. Toch verschilt het effect van THC per persoon. Vanwege de individuele endocannabinoïde-toon en genetische expressie ervaren gebruikers het effect van wiet op een unieke, persoonlijke manier. Bovendien richtte deze studie zich op geïsoleerde THC, terwijl wiettoppen ook andere fytochemicaliën bevatten. Deze werken samen met THC, waardoor gebruikers mogelijk een hogere dosering van de molecule kunnen verdragen.

THC en bifasische dosisrespons

CBD en angst: een blik op het onderzoek

CBD is in veel soorten de meest voorkomende niet-psychoactieve cannabinoïde. Onderzoekers doen hun uiterste best om te ontdekken hoe de cannabinoïde in angstmodellen presteert. Laten we ons eens in een aantal van deze studies verdiepen.

CBD lijkt als een allosterische modulator[5] in te werken op de receptor 5-HT1A. Dit betekent dat het in staat kan zijn de signalering in het serotoninesysteem te bevorderen. Dit systeem is een netwerk dat samenhangt met de stemming. Het is ook het hoofddoel van bestaande behandelingen tegen angst.

In een groot aantal dierstudies[6] is CBD getest in gevallen van geïnduceerde angst. Onderzoekers hebben daarbij naar de effecten van verschillende doseringen gekeken, rekening houdend met de zogeheten bifasische dosis-respons.

In studies met mensen is ook naar het effect van CBD op personen met angst in stressvolle situaties gekeken. In Neuropsychopharmacology is bijvoorbeeld een onderzoek gepubliceerd waarbij de onderzoekers de cannabinoïde toedienden aan deelnemers met een gegeneraliseerde angststoornis, waarna ze in een gesimuleerd[7] experiment in het openbaar moesten spreken. In een andere proef met mensen zocht men naar veranderingen in de bloedstroom[8] naar de hersenen na inname van CBD. Deze studies vormen momenteel vooral de basis van hopelijk meer uitgebreide klinische proeven.

CBD-olie 15% (1500mg)
THC: 0.2%
CBD: 15%
CBD per druppel: 7,5mg
Drager: Olive Oil

Koop CBD-olie 15% (1500mg)

Het combineren van THC en CBD

CBD geeft een helder en ontspannen gevoel zonder psychoactief effect. Dit maakt de cannabinoïde voor velen met angstgevoelens een betere optie dan THC. Mensen kunnen echter wel baat hebben bij het combineren van beide cannabinoïden.

Sommige soorten bevatten verschillende verhoudingen van beide chemicaliën. Een verhouding CBD en THC van 1:1 zorgt voor een evenwichtig effect, terwijl een ratio van 8:1 of hoger bijna geen psychoactieve werking heeft. Het interessante is dat CBD de binding van THC met de CB1[9]-receptor lijkt te blokkeren. Dat betekent dat het zou kunnen helpen de intensiteit van THC te verminderen. Deze bevindingen suggereren dat degenen die gevoelig zijn voor THC er toch van kunnen profiteren wanneer ze op hetzelfde moment CBD gebruiken.

Het combineren van THC en CBD

Het belang van terpenen

Als THC en CBD in de meeste soorten voorkomen, waarom is het effect van verschillende cultivars dan niet gelijk? Ondanks dat deze cannabinoïden de effecten van wiet grotendeels bepalen, voegen terpenen ook wat toe. Dit maakt het effect van elke soort weer anders. Net als cannabinoïden bieden ook terpenen hun eigen unieke voordelen. Bekijk daarom het terpenenprofiel van een soort voordat je deze inneemt of kweekt als je het gewenste resultaat wilt behalen. Hieronder enkele veelbelovende terpenen als het gaat om angstgevoelens:

 • Myrceen: Myrceen is de meest voorkomende terpeen in veel cannabissoorten. Het heeft een aardse, muskusachtige geur. Ook draagt het bij aan de ontspannende high van veel indica-varianten. Deze terpeen heeft een positieve invloed op de nachtrust. Het kan daarbij helpen de slaapkwaliteit te verbeteren en het lichaam te ontspannen. Door het entourage effect kan myrceen de rustgevende eigenschappen[10] van THC verhogen.
 • Limoneen: Deze terpeen voegt een citrusachtige geur toe aan cannabistoppen. Soorten met een hoog limoneengehalte smaken letterlijk naar sinaasappels en citroenen! Bij onderzoek met dieren[11] heeft de molecule laten zien dat het in staat is serotonine en dopamine te stimuleren. Limoneen lijkt ook de anxiolytische werking van CBD te verbeteren[12].
 • Caryofylleen: Deze terpeen is een diëtetische cannabinoïde die zich bindt aan de CB2-receptor van het endocannabinoïdesysteem. Caryofylleen heeft een peperige en pittige smaak en een anxiolytisch[13] effect op dieren aangetoond.
 • Pineen: Deze terpeen is verantwoordelijk voor de frisse geur van dennen en heeft een aards en dennenachtig aroma. Onderzoek met dieren[14] heeft een anxiolytisch effect van deze terpeen aangetoond. Daarmee kan het mogelijk negatieve bijwerkingen van THC tegengaan, zoals stoornissen in het kortetermijngeheugen.

A-Pinene

  Anti-Inflamatory
Bronchodilator
Aids Memory
Anti-Bacterial
A-Pinene

Linalool

  Anesthetic
Anti-Convulsant
Analgesic
Anti-Anxiety
Linalool

Beta-Caryophillene

  >Anti-Inflamatory
Analgesic
Protects Cells Lining The Digestive Tract
Beta-Caryophyllene

Myrcene

  Contributes To Sedative Effect Of Strong Indicas
Sleep Aid
Muscle Relaxant
Myrcene

Limonene

  Treats Acid Reflux
Anti-Anxiety
Antidepressant
Limonene
 

Timing is belangrijk

Nadat je hebt besloten welke soort en welke mix van fytonutriënten het beste voor je werkt, is het belangrijk op het juiste moment te gebruiken. Er zijn echter nog niet veel data hierover bekend. Daarom zul je zelf moeten uitzoeken wat voor jou het beste werkt.

Bij sommigen kan het gebruiken van CBD-rijke wiet in de ochtend ervoor zorgen dat hun angstgevoelens gedurende de dag op een laag pitje blijven. Voor anderen kan het nuttiger zijn een extract of een joint te gebruiken zodra de symptomen beginnen op te treden. Heb je iets nodig voor de nachtrust, dan kan het consumeren van een indica-soort met veel THC en myrceen voor het slapengaan helpen om tot rust te komen.

Vergeet niet dat de duur en aanvang van de effecten per product verschillen. Het kan bijvoorbeeld een uur of zelfs langer duren voordat edibles beginnen te werken. Het effect duurt dan echter wel langer. Vaping en sublinguale toediening bieden snellere effecten, maar die zijn ook eerder uitgewerkt.

Veel gebruikers boeken ook veel succes met microdoseren. Hierbij gebruikt men een sub-perceptuele hoeveelheid wiet om symptomen aan te pakken zonder high te worden.

Cannabis alleen als aanvulling

Wiet kan een groot verschil maken bij mensen die lijden aan angstgevoelens. Desalniettemin moet je het niet overmatig gebruiken of er volledig afhankelijk van zijn. Het kan echter wel deel uitmaken van een bredere aanpak. Voeding, meditatie, therapie, lichaamsbeweging en communicatie spelen daarbij allemaal een belangrijke rol. Evenwicht is de sleutel.

Welke cannabis soort moet je kiezen?

Van de volgende drie soorten denken wij dat ze de grootste lading dekken als het gaat om het gebruik van cannabis om angst te beheersen. Het is onmogelijk te zeggen hoe jij zal reageren bij het consumeren van cannabis, maar het begrijpen van de verschillende, mogelijke effecten, zal helpen bij het nemen een geïnformeerde en ontwikkelde beslissing. Het starten met een THC-arme en/of CBD-rijke soort is hoogstwaarschijnlijk de beste keuze voor de meeste personen die lijden aan angst. CBD is een niet-psychoactieve stof die kan helpen angst te bestrijden met eigenschappen als een meer helder gevoel in je hoofd en een versterkt gevoel van kalmte.

Stress Killer – Sativa

De naam had niet beter gekozen kunnen worden. Hoewel dit voornamelijk een sativa dominante soort is, bezit ze nog steeds sterke indica effecten. Sativa soorten werken meestal opwekkend en geven energie, wat nadelig kan werken als je probeert jezelf te kalmeren. Stress Killer mengt het beste uit beide werelden. Ze heeft een THC gehalte van 11%, maar bevat ook veel CBD om die heldere high in je bol te leveren. De onfeilbare soort, die barst met citrussmaken, is perfect om je dag mee te beginnen.

Stress Killer Automatic CBD Royal Queen Seeds

Stress Killer Automatic CBD
Lemon Shining Silver Haze x Juanita la Lagrimosa x Ruderalis
450 - 500 gr/m2
90 – 140 cm
7 - 8 weken
THC: 11%
Sativa: 60% Indica: 30% Ruderalis: 10%
110-160 gr/plant
120 – 160 cm
11 - 12 weeks after sprouting
Focus , Helder

Koop Stress Killer Automatic CBD

Royal Jack Automatic – Hybride

Royal Jack Automatic is vernoemd naar de onvermoeibare cannabis activist Jack Herer. Deze soort is ietwat sativa dominant, maar toch gebalanceerd. Vanwege het hogere indica DNA, wekt ze een meer lichamelijk stoned gevoel op, wat helpt als je de angst voelt opkomen en wat tijd voor jezelf wil. Desondanks zorgt het gemiddeld hoge CBD gehalte ervoor dat je helder kan blijven denken.

Royal Jack Automatic

Royal Jack Automatic
Jack Herer x Ruderalis
350 - 400 gr/m2
40 - 80 cm
7 - 8 weken
THC: 16%
Sativa 40% Indica 30% Ruderalis 30%
70 - 120 gr/plant
60 - 80 cm
11 - 12 weeks after sprouting
Creatief, Motiverend

Koop Royal Jack Automatic

Northern Light – Indica

Deze soort bestaat voor 100% uit indica genen en is perfect voor aan het einde van de dag. De bekroonde genen bieden een sterke stone, die gebruikers in een couchlock houdt terwijl ze van de high genieten. Ideaal wanneer tijd nodig is voor overpeinzingen of wanneer de gebeurtenissen van de dag te zwaar geworden zijn. Naast het gemiddeld hoge CBD gehalte, bevat Northern Light ook de meeste THC van de drie genoemde soorten.

Northern Light Royal Queen Seeds

Northern Light
Northern Light S1
500 - 550 gr/m2
100 - 160 cm
8 - 9 weken
THC: 18%
Sativa 0% Indica 100%
575 - 625 gr/plant
180 - 220 cm
Eind September
Gebalanceerd, Helder, Stoned

Koop Northern Light

Deze lijst is absoluut niet compleet. Iedere persoon is uniek en zo ook de keuze in cannabis, dus experimenteer tot je de juiste soort gevonden hebt. Het belangrijkste is een indruk te krijgen van de high, voor je je verbindt aan een lange sessie. Over het algemeen kan je met roken of vapen de high beter controleren dan met dabs of edibles, dus deze consumptiemethoden worden aangeraden.

External Resources:
 1. Facts & Statistics | Anxiety and Depression Association of America, ADAA https://adaa.org
 2. Taming THC: potential cannabis synergy and phytocannabinoid-terpenoid entourage effects https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 3. Low-dose THC can relieve stress; more does just the opposite -- ScienceDaily https://www.sciencedaily.com
 4. Low-dose THC can relieve stress; more does just the opposite https://www.sciencedaily.com
 5. Cannabidiol as a Potential Treatment for Anxiety Disorders | SpringerLink https://link.springer.com
 6. Cannabidiol as a Potential Treatment for Anxiety Disorders | SpringerLink https://link.springer.com
 7. Cannabidiol Reduces the Anxiety Induced by Simulated Public Speaking in Treatment-Naïve Social Phobia Patients | Neuropsychopharmacology https://www.nature.com
 8. SAGE Journals: Your gateway to world-class journal research https://journals.sagepub.com
 9. Cannabis Pharmacology: The Usual Suspects and a Few Promising Leads - ScienceDirect https://www.sciencedirect.com
 10. Taming THC: potential cannabis synergy and phytocannabinoid-terpenoid entourage effects https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 11. Cannabis Pharmacology: The Usual Suspects and a Few Promising Leads - ScienceDirect https://www.sciencedirect.com
 12. Taming THC: potential cannabis synergy and phytocannabinoid-terpenoid entourage effects https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 13. β-Caryophyllene, a CB2 receptor agonist produces multiple behavioral changes relevant to anxiety and depression in mice - ScienceDirect https://www.sciencedirect.com
 14. Cannabis Pharmacology: The Usual Suspects and a Few Promising Leads - ScienceDirect https://www.sciencedirect.com
Disclaimer:
Deze content is alleen bedoeld voor educatieve doeleinden. De verstrekte informatie is afkomstig uit onderzoek dat is verzameld vanuit externe bronnen.

BEN JE 18 JAAR OF OUDER?

De inhoud van RoyalQueenSeeds.nl is alleen geschikt voor volwassenen met de wettelijk geldende volwassen leeftijd.

Wees er zeker van dat je de wet kent van het land waar je woont.

Door op ENTER te klikken, bevestig
je dat je
18 jaar of ouder bent.