Besteed meer dan € 80 en ontvang 5 extra wietzaadjes. Gebruik nu de code 98THC.

By Luke Sumpter


De ernst van migraine verschilt van persoon tot persoon. Voor sommigen zijn de aanvallen slechts een ergernis, terwijl anderen alleen maar met tunnelzicht, desoriëntatie en hevige pijn op de bank kunnen liggen.

Velen die aan de aandoening lijden, wenden zich tot gezonde voeding en voldoende lichaamsbeweging als preventieve maatregel. En wanneer het moeilijk wordt, gebruiken ze sterke pijnstillers of andere medicijnen. Sommige patiënten geven er echter de voorkeur aan om conventionele geneesmiddelen te mijden. Deze zouden namelijk maar weinig doen om de symptomen van resistente en terugkomende migraine te verlichten.[1]

Daarom gebruiken sommige mensen wiet in een poging verlichting te vinden. Dit kan in de vorm van roken, vapen of het eten van edibles zijn. Talloze verhalen ondersteunen dit en diverse lopende studies onderzoeken of en hoe de plant hierbij precies kan helpen. Dus, helpt wiet écht bij migraine? Lees verder om het te weten te komen!

Gerelateerd Artikel
CBD en migraine

Wat is migraine?

Migraine wordt gedefinieerd als een terugkerende kloppende hoofdpijn die meestal één kant van het hoofd treft. Het is geen gewone hoofdpijn. Migraine is meestal veel ernstiger en slopender. De neurologische aandoening geldt ook als de meest voorkomende soort hoofdpijn. Ongeveer 10% van de bevolking krijgt ieder jaar een aanval.

Helaas krijgen veel mensen in het medische systeem niet de hulp waar ze op hopen: slechts een derde van de patiënten krijgt de juiste behandeling.[2]

 • Symptomen van migraine

Migraine wordt onderverdeeld in twee categorieën: met aura en zonder aura. Een migraine-aura omvat visuele klachten die hoofdzakelijk voor een aanval optreden. Ze kunnen echter ook tijdens een aanval gebeuren. Hierbij is vaak sprake van gekleurde of blinde vlekken, tunnelzicht en zigzaglijnen. Aura's kunnen echter ook voorkomen in de vorm van spierzwakte, verwardheid, speldenprikken en spraakproblemen.

Migraine gaat in ieder geval vaak gepaard met de volgende symptomen, ongeacht of er aura's worden ervaren:

Hoofdpijnaanval die 4-72 uur aanhoudt Pulserende/bonzende pijn
Pijn aan één kant van het hoofd Misselijkheid en braken
Gevoeligheid voor licht en geluid Geeuwen
Prikkelbaarheid Stijfheid in de nek en schouders
 • Wat veroorzaakt migraine?

De exacte oorzaak van migraine is nog altijd onbekend. Onderzoekers hebben echter in de loop der jaren wel verschillende theorieën ontwikkeld. De bekendste zijn:

 • Vasculaire theorie: tot het midden van de 20e eeuw stelde men dat migraine toeslaat wanneer de halsslagaders (grote bloedvaten in de nek) verstopt raken.[3]
 • Neurovasculaire theorie: deze theorie wijst op een neurologische oorsprong van migraine. Het suggereert dat vasculaire veranderingen slechts secundair zijn aan gebeurtenissen in het centrale zenuwstelsel.[4]
 • Theorie rondom neurotransmitters: sommige onderzoeken tonen aan dat migrainepatiënten een laag serotonineniveau in het lichaam hebben. Middelen die het niveau van deze neurotransmitter verlagen, verhogen het aantal migraineaanvallen.[5]
 • Hersenstam-theorie: deze theorie suggereert dat het periaqueductale grijs van de hersenstam migraineaanvallen veroorzaakt.[6]
 • Biopsychosociale theorie: sommige onderzoekers wijzen op psychologische elementen, waaronder invloeden van stress, catastrofale pijn en zelfs de persoonlijkheid.[7]

Afgezien van de onderliggende oorzaken, kunnen tal van factoren een migraineaanval veroorzaken, waaronder:

Emotionele stress Een maaltijd overslaan
Cafeïne Bij vrouwen: hormonale veranderingen
Bij vrouwen: hormonale veranderingen Veranderende weersomstandigheden
Harde geluiden

Maar waar komt wiet nu precies in beeld? Waarom zou zo'n bescheiden plant een positief effect op de verwoestende aanvallen van migraine kunnen hebben? Om die vraag te beantwoorden, moeten we naar het endocannabinoïdesysteem kijken, ook wel het 'ECS' genoemd.

Net zoals we een spijsverteringsstelsel, zenuwstelsel, immuunsysteem en bewegingsapparaat hebben, hebben we in ons lichaam ook een ECS. Al deze fysiologische systemen vervullen unieke functies. Het immuunsysteem beschermt ons bijvoorbeeld tegen ziekteverwekkers en het spijsverteringsstelsel helpt ons voedingsstoffen op te nemen. En het ECS? Dit netwerk zit door het hele lichaam en heeft als taak om andere systemen in balans te houden. Het handhaaft homeostase, de biologische 'sweet spot', waarmee alles soepel blijft lopen. Niet te snel, niet te langzaam.

Het ECS omvat receptoren, signaalmoleculen (bekend als 'endocannabinoïden') en metabole enzymen die endocannabinoïden synthetiseren en afbreken. Verschillende celtypes maken naargelang de behoefte endocannabinoïden aan. Deze lipiden binden vervolgens aan ECS-receptoren om de gewenste veranderingen in doelcellen te bewerkstelligen. Verschillende receptoren maken deel uit van het ECS, maar de cannabinoïde receptor 1 (CB1) en cannabinoïde receptor 2 (CB2) zijn de hoofdtypen.

En dit is waar de dingen interessant worden: de wietplant produceert moleculen (fytocannabinoïden) die qua structuur vergelijkbaar zijn met onze endocannabinoïden. Deze chemicaliën zijn zelfs zo vergelijkbaar, dat ze zich ook kunnen binden aan de ECS-receptoren en de enzymactiviteit kunnen beïnvloeden. We kunnen het ECS middels fytocannabinoïden dus in wezen hacken!

De link tussen migraine en wiet

Omdat het ECS toezicht houdt op andere systemen, is het wellicht ook geen verrassing dat endocannabinoïden tevens betrokken zijn bij migraineaanvallen. Jazeker, onderzoekers hebben een verband tussen de ontregeling van het ECS en de aandoening ontdekt. Als reactie op een ontsteking beginnen cellen de endocannabinoïde anandamide te produceren. Dit is een molecuul dat zich aan zowel de CB1- als CB2-receptor bindt. Bij klinische observaties was sprake van een verlaagde anandamide-spiegel in de cerebrospinale vloeistof en plasmamonsters van migrainepatiënten.[8]

Door deze bevindingen past migraine in hetzelfde rijtje als fibromyalgie en het prikkelbare darmsyndroom. Een lager niveau van endocannabinoïden in de bloedsomloop, of een 'lage endocannabinoïdetonus', zou mogelijk een ontregeling van het ECS kunnen veroorzaken, wat bekendstaat als 'klinische endocannabinoïde-deficiëntie'.[9] Wetenschappers onderzoeken nu of fytocannabinoïden een waardig alternatief kunnen zijn voor hun endogene tegenhangers.

Wat zegt onderzoek over wiet en migraine?

Deze theorieën klinken veelbelovend, maar helpt wiet echt om migraineaanvallen te verlichten? Veel mensen zullen je vertellen dat een paar trekjes van een joint of een bowl de scherpe pijn en misselijkheid wegneemt. Maar hoewel bemoedigend, geven verhalen van anderen geen nauwkeurig beeld van de werkelijkheid. Er zijn herhaalbare en uitgebreide wetenschappelijke studies nodig om de daadwerkelijke werkzaamheid ervan vast te leggen. Maar helaas zijn er nog geen gecontroleerde proeven met mensen gedaan.

Hieronder gaan we in op onderzoek dat wél beschikbaar is, om toch zo dicht mogelijk bij een antwoord te komen.

 • Therapeutische wiet bij migraine

Helpt therapeutische wiet bij migraine? Dat hangt af van wat je onder 'therapeutische wiet' verstaat. De harsrijke toppen lijken op het eerste oog eenvoudig, maar bevatten honderden fytochemicaliën, waaronder cannabinoïden, terpenen en flavonoïden. Al deze stoffen hebben unieke effecten op het menselijk lichaam.

Er zijn daarbij duizenden soorten wiet, en elke soort heeft een andere verhouding van deze chemicaliën. Zoals je je wel kunt voorstellen, is het moeilijk om er precies achter te komen wat er op cellulair niveau gebeurt. De meeste lopende onderzoeken naar migraine en cannabis zijn echter gericht op therapeutische wiet met een hoog THC-gehalte.

Een studie uit 2019, uitgevoerd aan de Washington State University, verzamelde anekdotische data van meer dan 1300 migrainepatiënten die wiet gebruikten bij hun aandoening. Een indrukwekkende 49,6% verklaarde dat het de ernst van de aanvallen hielp verminderen.[10]

Een studie uit 2021 verzamelde ook anekdotische gegevens met behulp van een online-enquête. De onderzoekers kregen antwoord van 589 volwassenen die in Amerikaanse staten woonden waar ze toegang tot therapeutische wiet hadden. Meer dan 70% van de deelnemers was voor het gebruik van cannabis bij migraineaanvallen. De onderzoekers concludeerden echter wel dat "toekomstige studies nodig zijn om te bepalen welke vormen en doseringen het meest effectief zijn bij de behandeling van migrainehoofdpijn".[11]

Een onderzoek met proefpersonen, met de titel 'Efficacy of Inhaled Cannabis for Acute Migraine Treatment' staat voor publicatie in december 2021 gepland. De fase 2-studie onderzocht het effect van therapeutische wiet met een hoog THC-gehalte en een hoog CBD-gehalte op migraine, en zal hopelijk nog meer inzicht bieden.[12]

Fysiologisch gezien, bootst THC anandamide na op de CB1-receptor, maar dan in nog grotere mate. In gevallen van klinische endocannabinoïde-deficiëntie zou de psychotrope cannabinoïde in theorie anandamide tijdelijk kunnen vervangen.

Therapeutische wiet bij migraine
 • CBD en migraine

Maar waar past CBD nu in het plaatje? Deze niet-psychotrope cannabinoïde heeft een lage bindingsaffiniteit voor zowel de CB1- als CB2-receptor. Het molecuul verstoort echter wel de functie van het enzym vetzuuramidehydrolase (FAAH). Nadat anandamide zijn taak heeft volbracht, wordt het door FAAH snel afgebroken. Door FAAH te remmen, verhoogt CBD de circulerende anandamide, een nuttig mechanisme in de context van endocannabinoïde-deficiëntie. Preklinische studies onderzoeken momenteel dan ook de werkzaamheid van FAAH-remmers bij de behandeling van migraine.[13]

Er zijn echter nog geen proeven met mensen gedaan waarbij is gekeken naar de effecten van CBD op migraine. We zullen dus nog even moeten wachten tot onderzoek dit punt heeft bereikt voordat we in deze context iets over de ware werkzaamheid van CBD kunnen zeggen.

 • Dronabinol en migraine

Een synthetische variant van THC, dronabinol, werd in 1985 door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) goedgekeurd voor de behandeling van door chemotherapie veroorzaakte misselijkheid en braken. Lopend onderzoek probeert nu de werkzaamheid ervan bij chronische migrainehoofdpijn en refractaire clusterhoofdpijn te achterhalen.[14]

Dronabinol bindt zich met dezelfde receptoren als THC. Patiënten hebben echter alleen toegang tot het geneesmiddel in de vorm van capsules. Bij deze manier van inname wordt het molecuul in de lever in het krachtigere 11-hydroxy-THC omgezet. Dit leidt tot bedwelmende effecten die sommige patiënten onaangenaam vinden. Voor de behandeling van migraine moet de FDA dronabinol echter nog goedkeuren. Bovendien vermeldt hun bijsluiter 'hoofdpijn' als een bijwerking van het medicijn.[15]

Kan wiet migraine veroorzaken?

Ook al zweren sommige mensen met migraine bij het gebruik van wiet, de aanvallen kunnen er ook heftiger door worden. Bepaalde patiënten krijgen last van een nieuw soort hoofdpijn, of een aanzienlijk ergere variant als ze te vaak cannabis gebruiken. Dit fenomeen staat bekend als 'rebound-hoofdpijn' of 'medicatie-overgebruikshoofdpijn' en kan bij verschillende soorten medicijnen optreden.

In het geval van wiet is het onderzoek hiernaar echter nog niet vergevorderd. Wel is uit een voorlopige studie van de Stanford University School of Medicine gebleken dat patiënten met chronische migraine die cannabis gebruiken ongeveer zes keer meer kans op rebound-hoofdpijn hebben dan degenen die dat niet doen. De onderzoekers zijn echter nog niet zeker van het verband tussen de twee, en ook is niet helemaal duidelijk of patiënten wiet gebruiken om rebound-hoofdpijn te verlichten, of dat de plant de aandoening juist veroorzaakt.[16]

Wanneer en hoe gebruik je wiet bij migraine?

Wat betreft cannabisgebruik bij migraineaanvallen, heb je meerdere opties. Het meeste onderzoek richt zich op geïnhaleerde wiet, maar sommige mensen eten liever edibles.

Roken Bij het roken van wiet komen de cannabinoïden vrijwel direct via de longblaasjes in de bloedbaan terecht. Deze manier van toedienen leidt tot bijna onmiddellijke effecten. Maar roken heeft ook duidelijke nadelen, vooral als je naast wiet tabak gebruikt om een joint te maken. Dit is niet alleen schadelijk voor de gezondheid van de longen, maar kan soms juist ook hoofdpijn veroorzaken.
Vapen Vapen levert ook een snel effect op, maar hierbij maak je gebruik van lagere temperaturen. In plaats van de toppen te verbranden, heeft een vaporizer een verwarmingssysteem op basis van geleiding of convectie om cannabinoïden en terpenen te verdampen. Dit leidt tot minder teer en minder giftige chemicaliën. Onderzoek heeft ook geen verband gevonden tussen deze manier van inname en hoofdpijn door overmatig gebruik.[10]
Edibles Edibles bieden weer een andere manier van inname. Wanneer je voedingswaren met cannabis eet, moet de THC door de maag en lever. Hier wordt het in 11-hydroxy-THC omgezet. Sommige mensen zijn niet enthousiast over de kracht daarvan, maar weer anderen genieten juist van de bijna psychedelische effecten ervan. Voor sommigen kunnen edibles dan ook zeker uitkomst bieden, maar je kunt ze wel het beste 's avonds eten, wanneer je geen werk en andere dingen meer te doen hebt.

Migraine, het endocannabinoïdesysteem en wiet

Waar het op neerkomt, is dat we klinische proeven nodig hebben om meer helderheid te geven over de werkzaamheid van wiet bij migraineaanvallen. Het anekdotische bewijs schetst echter wel een veelbelovend beeld. Bovendien suggereert onderzoek naar klinische endocannabinoïde-deficiëntie dat het ECS bij de aandoening betrokken is.

Welke soorten wiet kunnen migraine en hoofdpijn helpen verzachten?

Bepaalde soorten wiet lijken beter te werken voor mensen met migraine dan andere. Op basis van ervaringen van gebruikers onderscheiden deze strains zich van de rest. Waar je volgens velen op moet letten? Een hoog THC-gehalte, verrukkelijke terpeen-profielen en, ook niet onbelangrijk, lonende opbrengsten!

White Widow

White Widow, vernoemd naar haar prachtige deken van glinsterende trichomen, is een van de meest legendarische soorten ter wereld. Veel mensen beschouwen deze gebalanceerde 50/50 indica/sativa hybride als een zeer goede en consistente soort om te kweken en te roken. Ze voorziet je van een fenomenaal krachtige, bijna psychedelische cerebrale high die ook nog ongelooflijk ontspant. Ze smaakt fris en zuiver, met vleugjes dennen en citrus. Met 19% THC is White Widow wellicht een goede keuze om een aankomende migraine te stoppen.

White Widow

White Widow
White Widow S1
450 - 500 gr/m2
60 - 100 cm
8 - 10 weken
THC: 19%
Sativa 50% Indica 50%
550 - 600 gr/plant
150 - 190 cm
Begin Oktober
Krachtig, Stoned

Koop White Widow

OG Kush

OG Kush is een klassieke soort die nog altijd favoriet is onder cannabisgebruikers. Toegewijde fans zijn dol op de plant vanwege de intense rook met typische, eersteklas OG smaken en een lichte citrus kick. Maar ze houden nog meer van deze 75% indica vanwege haar immense kracht. Het effect is extreem ontspannend voor het lichaam en de geest. Daarom is deze iconische soort van de Amerikaanse West Coast ook ideaal voor medicinale gebruikers die de lichamelijke symptomen van migraine willen uitbannen.

OG Kush

O.G. Kush
Chemdawg x Lemon Thai x Pakistani Kush
425 - 475 gr/m2
90 - 160 cm
7 - 9 Weken
THC: 19%
Sativa 25% Indica 75%
500 - 550 gr/plant
180 - 220 cm
Oktober
Rustgevend, Stimulerend

Koop O.G. Kush

Chocolate Haze

De populaire Chocolate Haze is een bijna zuivere (95%) sativa die ideaal is voor mensen die lijden aan artritis, spierpijn, stress en migraine. Haar effect is extreem krachtig, maar heerlijk opwekkend en cerebraal. Dankzij haar zonnige, vrolijke high is Chocolate Haze ook een goede keuze voor degenen die de stemming willen verbeteren. Ze verwent je met haar kenmerkende chocoladesmaken, gecombineerd met zoete en aardse vleugjes.

Chocolate Haze

Chocolate Haze
OG Chocolate Thai x Cannalope Haze
475 - 525 gr/m2
90 - 160 cm
9 - 11 Weken
THC: 20
Sativa 95% Indica 5%
450 - 500 gr/plant
150 - 200 cm
Eind oktober
Zwaar

Koop Chocolate Haze

Sour Diesel

Sour Diesel is een van de bekendste soorten. En dat is niet alleen vanwege de unieke smaak waar veel liefhebbers van cannabis zo dol op zijn. Deze sativa-dominante kruising is afkomstig uit het zonnige Californië. Reken op een verrukkelijk krachtige en aromatische rookervaring, waarbij ze karakteristieke vleugjes brandstof mixt met kruidige en zure smaken. Dankzij 19% THC staat je een sterke lichamelijke high te wachten die ideaal is voor het verlichten van hoofdpijn en stress.

Sour Diesel

Sour Diesel
Original Diesel x (Northern light x Shiva x Hawaiian)
475 - 525 gr/m2
90 - 160 cm
10 - 11 Weken
THC: 19%
Sativa 70% Indica 30%
550 - 600 gr/plant
150 - 200 cm
Eind oktober
Fysiek Ontspannend, Helder

Koop Sour Diesel

Green Crack Punch

Green Crack Punch is een heel speciale cannabis soort. Ze is een kruising van Green Crack, die bekendstaat om haar opwekkende en stimulerende effect, en Purple Punch, die ontzettend krachtig is. Green Crack Punch is hiermee een zeer krachtige, ontspannende indica. De combinatie van de twee ouders garandeert een waanzinnig effect. Je voelt je gemotiveerd en energiek, terwijl je lichaam van top tot teen ontspant. Dankzij haar krachtige effect (ze bevat soms wel 20% THC), is deze 60% indica een prima optie voor medicinale gebruikers die een flexibele soort zoeken voor dagelijks gebruik.

Green Crack Punch

Green Crack Punch
Green Crack x Purple Punch
450 - 500 gr/m2
90 - 160 cm
8 - 9 weken
THC: 18%
Sativa 60% Indica 40%
550 - 600 gr/plant
180 - 220 cm
Eind September
Euforisch, Rustgevend

Koop Green Crack Punch

Medische DisclaimerDe informatie die wij vermelden, als referentie gebruiken of waarnaar op deze website doorverwezen wordt, is enkel en alleen bedoeld voor algemene educatieve doeleinden. We verschaffen geen medisch of juridisch advies.

Royal Queen Seeds stimuleert, verdedigt of promoot het gebruik van legale of illegale drugs absoluut niet. Royal Queen Seeds kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor materiaal of pagina's waarnaar wij op onze website verwijzen, en die het gebruik van legale of illegale drugs, of illegale activiteiten stimuleren, verdedigen of promoten. Raadpleeg altijd een specialist of je huisarts voordat je de producten/methoden die vermeld worden, of waarnaar op deze website verwezen wordt, gebruikt.

External Resources:
 1. European headache federation consensus on the definition of resistant and refractory migraine | The Journal of Headache and Pain | Full Text https://thejournalofheadacheandpain.biomedcentral.com
 2. Migraine diagnosis: Screening items, instruments, and scales https://www.sciencedirect.com
 3. Personality features and reactions of subjects with migraine | Archives of Neurology & Psychiatry | JAMA Network https://jamanetwork.com
 4. Migraine pathogenesis: the neural hypothesis reexamined. https://jnnp.bmj.com
 5. Pathogenesis of Migraine: Role of Neuromodulators https://headachejournal.onlinelibrary.wiley.com
 6. Periaqueductal Gray Matter Dysfunction in Migraine: Cause or the Burden of Illness? https://headachejournal.onlinelibrary.wiley.com
 7. OBM Neurobiology | Psychological Considerations in the Etiology and Pathophysiology of Migraines https://www.lidsen.com
 8. (PDF) Endocannabinoid System and Migraine Pain: An Update https://www.researchgate.net
 9. Clinical Endocannabinoid Deficiency Reconsidered: Current Research Supports the Theory in Migraine, Fibromyalgia, Irritable Bowel, and Other Treatment-Resistant Syndromes https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 10. Short- and Long-Term Effects of Cannabis on Headache and Migraine https://www.jpain.org
 11. Experience of migraine, its severity, and perceived efficacy of treatments among cannabis users https://www.sciencedirect.com
 12. Efficacy of Inhaled Cannabis for Acute Migraine Treatment - Full Text View - ClinicalTrials.gov https://clinicaltrials.gov
 13. FAAH inhibition as a preventive treatment for migraine: A pre-clinical study - PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
 14. The Use of Cannabis for Headache Disorders https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 15. MARINOL (dronabinol) capsules, for oral use, CIII Initial U.S. Approval: 1985 https://www.accessdata.fda.gov
 16. Medication Overuse Headache in Chronic Migraine Patients Using Cannabis: A Case-Referent Study | Research Square https://www.researchsquare.com
Disclaimer:
Deze content is alleen bedoeld voor educatieve doeleinden. De verstrekte informatie is afkomstig uit onderzoek dat is verzameld vanuit externe bronnen.

BEN JE 18 JAAR OF OUDER?

De inhoud van RoyalQueenSeeds.nl is alleen geschikt voor volwassenen met de wettelijk geldende volwassen leeftijd.

Wees er zeker van dat je de wet kent van het land waar je woont.

Door op ENTER te klikken, bevestig
je dat je
18 jaar of ouder bent.