By Luke Sholl

DE DEFINITIE VAN BIOLOGISCHE TEELT

De start van onze zoektocht naar of we een hydrocultuur mogen zien als biologisch, ligt bij de definitie van biologische teelt. Volgens de USDA, de United States Department of Agriculture, "vereisen biologische projecten dat je gewasrotatieplan het biologisch materiaal in de bodem in stand houdt of verbetert." Het sleutelwoord is hier natuurlijk 'bodem'. In een hydrocultuur worden alle teeltmiddelen gezien als inert. Nutriënten gaan dan ook direct naar de wortels via een zuurstofrijke oplossing die het wortelsysteem omringt.

Dat maakt de vraag zeker gemakkelijk te beantwoorden? Een gebrek aan grond betekent dat het niet tegemoetkomt aan de rigide definitie van biologische teelt. Het debat rondom hydrocultuur gaat over de mate waarin we biologisch kunnen telen in een dergelijke cultuur. Toch behelst biologische teelt niet alleen het middel dat je gebruikt.

Het idee van biologisch telen draait om het rekening houden met de impact op de wijdere omgeving, duurzaam te werk gaan en het bevorderen van natuurlijke processen. Het voedsel in grondteelt ondersteunt mogelijk het natuurlijke ecosysteem, maar er kan nog steeds sprake zijn van kunstlicht ter compensatie van een gebrek aan zonlicht. Als je biologische teelt ziet als een spectrum van vereisten, in plaats van een rigide definitie, klinkt kweken in een hydrocultuur opeens niet zo gek.

In Europa hanteert de Europese wetgeving voor biologische teelt een ruimere benadering. Hier omvatten de vereisten "duurzame teeltsystemen", "meer aandacht voor biodiversiteit" en "een grotere nadruk op milieubescherming". In ieder van deze scenario's is het mogelijk de typische hydrocultuur als meer 'biologisch' te verfijnen. Deze benadering is niet vrij van uitdagingen, maar in principe is het mogelijk.

Hydroponic Cannabis System

HOE IS EEN HYDROCULTUUR ALS 'BIOLOGISCH' TE BESTEMPELEN?

Hanteren we de definities van de Europese Unie, dan is het mogelijk een hydrocultuur op vele manieren als 'biologisch' te bestempelen.

  • Duurzame teeltsystemen

Hydroponics opstellingen gebruiken ruwweg 10% van het water dat we in op grond gebaseerde teelt gebruiken. Water is een waardevolle bron die niet oneindig is. Het is in een hydrocultuur echter veel duurzamer te gebruiken, wat beter is voor de lokale omgeving.

Verlichting is iets uitdagender wat betreft 'biologisch', maar er zijn zeker mogelijkheden. In een klimaat dat geschikt is voor zonnepanelen, is het mogelijk de zon te gebruiken om hoge energiekosten te drukken en elektriciteitsvereisten te verminderen.

  • Een grotere nadruk op milieubescherming

De manier waarop een hydrocultuur gebruikmaakt van de ruimte is ook een groot voordeel voor het milieu. Biologische teelt op grond vereist hectaren land om een redelijke opbrengst te verkrijgen. Hetzelfde oppervlak in een hydrocultuur brengt tot wel 10 keer meer op. Natuurlijke omgevingen blijven zo behouden. Je teelt immers meer cannabis op een kleiner oppervlak. Een hydrocultuur is ook op te zetten op plekken in de stad die niet in gebruik zijn. Hiermee breng je de impact op het milieu nog verder terug.

Hydroponic System

  • Meer aandacht voor biodiversiteit

Hoewel we dit thema hieronder in detail behandelen, aquaponics is een variatie op hydrocultuur, waarbij je vissen gebruikt om de voor de teelt noodzakelijke nutriënten aan te leveren. Hierbij zitten de vissen in een omgeving met nuttige microben. Daarnaast dienen ze als voedselbron zodra de teelt voltooid is.

WAT ZIJN JE OPTIES VOOR BIOLOGISCHE TEELT?

Een biologische hydrocultuur opzetten vereist diverse aanpassingen gezien de richtlijnen voor duurzaamheid. Aquaponics en bioponics zijn de twee meest levensvatbare opties. Het is niet mogelijk een synthetische nutriëntoplossing te gebruiken, aangezien dit niet biologisch is. We moeten dus creatief zijn in onze methoden.

  • Aquaponics

Aquaponics maakt gebruik van de nutriëntrijke aard van uitwerpselen van vissen voor de planten. Van de verschillende bassins, bevat eentje vissen en een biofilter. Dit filter breekt de grote delen nutriënten af in meer behapbare deeltjes, middels zuurstof en biologische katalysatoren. Zonder een biofilter bouwen de nutriënten zich op in je liquide oplossing. Daarbij loop je het risico ongewenste pathogene microben, algen en allerlei ander naar spul aan te trekken.

De methode is ook zonder een biofilter te realiseren, maar je hebt wel een extra bassin nodig met een substraat om de noodzakelijke microbenpopulatie voort te brengen. Het afbreken van grote nutriëntmoleculen is de taak van deze populatie, net zoals bij grondteelt.

Alleen de gefilterde oplossing gaat naar de planten, waarna het water weer in circulatie komt. Het is geheel mogelijk om gezonde cannabisplanten te kweken met deze methode. Toch duurt het wel even voordat de bacteriën en de vispopulatie zich hebben ontwikkeld.

Aquaponics

  • Bioponics

Bioponics is door William Texier ontwikkeld en werkt ongeveer op dezelfde manier als aquaponics. Het verschil is dat je deze keer geen vissen nodig hebt voor je nutriënten. In plaats daarvan gebruik je volledig oplosbare voedingsstoffen. Cannabis zou deze nutriënten natuurlijk onmogelijk kunnen absorberen in hun volledige staat. Daarom hebben we een biofilter nodig. Het biofilter bevat microbieel leven dat deze rol perfect op zich neemt.

De verwerkte nutriënten in een apart, zuurstofrijk bassin kunnen snel aan de cannabisplanten worden gegeven. Bioponics heeft het voordeel dat het niet lang nodig heeft om een grote hoeveelheid nutriëntrijke oplossing te leveren.

 Bioponic Cannabis Growing

WELKE PROBLEMEN ONDERVIND JE MOGELIJK?

Biologische hydroponics klinkt goed, maar als het zo makkelijk zou zijn, dan zou iedere teelt op dezelfde manier werken. Er zijn verschillende factoren om rekening mee te houden wanneer je de overstap maakt. De eerste is het extra onderhoud dat nodig is.

Die biologische nutriënten die we genoemd hebben? Die moeilijk te absorberen zijn voor je cannabis in een complexe staat? Deze zijn berucht voor het veroorzaken van blokkades in de leidingen van hydroponics systemen. Naast het feit dat microben de nutriënten moeten opbreken, is het risico op sedimentatie en plakkerige substanties die de pijpen en pompen blokkeren hoog.

Een ander nadeel is dat de microbenpopulatie die de nutriëntenconcentraties moet opbreken, tijd nodig heeft om zich te ontwikkelen. Zonder een directe toevoer van beschikbare nutriënten doe je de snelheid en effectiviteit van hydroponics al snel teniet. Bij toename van de bacteriën en nutriënten, worden ze bovendien soms een probleem in plaats van een oplossing. De balans vinden tussen de noodzakelijke zuurstof voor alle partijen die betrokken zijn, resulteert mogelijk in een overname van pathogene microben.

Het laatste obstakel is natuurlijk de expertise om een efficiënt biologisch hydroponics systeem op te zetten. Nu de meningen verdeeld zijn over wat biologisch is, krijgt de ontwikkeling van dergelijke systemen niet altijd de benodigde aandacht. Als je thuis teelt, gaat je voorziening van de vereisten van je planten gepaard met behoorlijk wat vallen en opstaan. Bovendien zijn de complicaties van bioponics en aquaponics cultivatie een grote technische uitdaging voor onervaren telers.

Cannabis Hydroponic Roots

DE MENINGEN BLIJVEN VERDEELD

Nu we de werking van biologisch hydroponics telen kennen, komen we weer terug bij onze eerste vraag. Met bovenstaande info kunnen we zeggen dat het mogelijk is om duurzaam te telen in een hydrocultuur. Maar is dit de puurste vorm van biologische teelt? Veel traditionele telers zullen deze vraag met 'nee' beantwoorden.

Ondanks je eigen definitie van biologische teelt, is hydroponics een andere manier van cannabisteelt om het milieu minder te belasten. De ontwikkeling van deze aanpak zouden we, met de verschillende opties, van harte moeten aanmoedigen. Ongeacht aan welke kant je staat.

Ben je 18 Jaar of ouder?

De inhoud van RoyalQueenSeeds.nl is alleen geschikt voor volwassenen met de wettelijk geldende volwassen leeftijd.

Wees er zeker van dat je de wet kent van het land waar je woont.

Door op ENTER te klikken, bevestig
je dat je
18 jaar of ouder bent.