By Max Sargent

Helaas is de meeste wiet die je koopt op de een of andere manier verontreinigd. De kans is groot dat het stoffen bevat die je niet binnen wilt krijgen, ongeacht of je een legaal of illegaal product koopt. Er kleven risico's aan verontreinigde wiet en soms bevat het stoffen die ronduit levensgevaarlijk zijn.

In dit artikel gaan we uitgebreid in op de verschillende typen van verontreinigde wiet, maar ook of en wat je ertegen kunt doen.


Wat is verontreinigde wiet?

We spreken van verontreinigde wiet wanneer het andere stoffen bevat die van nature niet in de wietplant voorkomen. Het woord 'verontreinigd' doet vaak denken aan giftige chemicaliën of gevaarlijke ziektes, maar verontreinigde wiet kan ook gewoon stoffige wiet betekenen. Het komt daarnaast ook voor dat de wiet per ongeluk of opzettelijk met gevaarlijkere stoffen vervuild is.

Verontreinigde wiet is vaak het gevolg van een slechte teelt, verwerking of opslag. Maar soms wordt wiet ook bewust vervuild door mensen die proberen om hun wiet glanzender, sterker of zwaarder te maken dan het daadwerkelijk is. Daarnaast is het soms een gevolg van een andere levensvorm, zoals een schimmel.

Sommige vormen van verontreiniging kun je duidelijk zien, waardoor je makkelijk kunt besluiten wat te doen. Maar andere typen, waaronder een aantal van de meest gevaarlijke, zijn niet met het blote oog zichtbaar en alleen een laboratoriumtest kan dan uitsluitsel geven.

Contaminated Cannabis

Is verontreinigde wiet gevaarlijk?

Soms wel. Een verontreiniging doet in het beste geval afbreuk aan de kwaliteit van je wiet. Maar zelfs de minst schadelijke vervuilende stoffen kunnen gevaarlijk zijn en ongemak opleveren als je ze in grote hoeveelheden binnenkrijgt.

Andere vormen van vervuiling, zoals schimmelsporen en giftige chemicaliën, kunnen extreem gevaarlijk en in zeldzame gevallen zelfs dodelijk zijn. Bovendien zijn veel verontreinigingen sterk kankerverwekkend. Hoewel sommige gebruiksmethoden voor wiet op zichzelf kankerverwekkend zijn (zoals roken), is het toch verstandig de risico's zo veel mogelijk te beperken.

Daarnaast is aangetoond dat wiet problemen met de vruchtbaarheid veroorzaakt[1] als het vervuild is met stoffen die je hormoonstelsel verstoren. Tot slot is er ook wiet die met synthetische THC of opiaten vermengd is om de sterkte ervan te verhogen. Naast het feit dat deze stoffen verslavend zijn, zijn ze extreem sterk en kunnen heftige bijwerkingen hebben.

Het is dus een goed idee om wiet te gebruiken waar geen vreemde stoffen in zitten. In de meeste gevallen zal een verontreiniging wat licht ongemak geven, maar soms zijn de consequenties veel erger; het is het risico niet waard.

Wiet: oorzaken van verontreiniging

Als je wiet verontreinigd is, kan dat verschillende oorzaken hebben. Als je weet wat deze zijn, kun je verontreiniging van je wiet tot op zekere hoogte voorkomen. Kennis is tenslotte macht, of je nu een besmetting in je eigen kweek wilt voorkomen of simpelweg geen vervuilde wiet wilt kopen!

Schimmelinfectie

Wiettoppen zijn vatbaar voor schimmels, zowel tijdens het telen ervan als tijdens het drogen en curen. Als de schimmelgroei zo welig tiert dat het zichtbaar wordt, dan kun je de wiet niet gebruiken. Toch kan het ook gebeuren dat de schimmelgroei minimaal is en niet zichtbaar met het blote oog. Dit betekent dat je het onbedoeld toch gebruikt.

Een belangrijke opmerking: het roken van wiet met schimmelsporen is gevaarlijk. Toch is de kans op schade veel groter bij het vapen van deze wiet. In onderzoek is vastgesteld dat het vapen van schimmelsporen waarschijnlijk longontsteking[1] veroorzaakt, zelfs als de concentratie laag is. Gebruik je een vaporizer? Controleer je wiet dan extra goed.

Powdery Mildew
Powdery Mildew
 • Echte meeldauw: echte meeldauw omvat verschillende soorten schimmels die zich op toppen van wiet kunnen ontwikkelen. De naam doet al vermoeden dat deze schimmels een meel-achtige laag vormen. Als je deze sporen (in grote hoeveelheden) inhaleert, kan dit tot een schimmelprop in je longen leiden. Er is dan een operatie nodig om deze te verwijderen.
 • Botrytis: dit is ook wel bekend als grijze schimmel. Deze schimmel is heel gangbaar en groeit vaak op rottend fruit en groente. Je hebt het vast wel eens gezien. In de meeste gevallen richt deze schimmel weinig schade aan, al kan het bij sommige mensen een allergische reactie veroorzaken.
 • Aspergillus (mycotoxine-producerend): deze schimmel kan aspergillose veroorzaken als je al een longaandoening hebt, maar gezonde mensen hebben er vrij weinig last van. Het bevat mycotoxinen, die bij inhalatie zowel acute als chronische ziektes kunnen veroorzaken. Het bevat ook aflatoxinen; dit zijn kankerverwekkende en mutagene stoffen.
 • Penicillium: deze veelvoorkomende schimmel veroorzaakt vaak allergische reacties bij mensen en de symptomen lijken op die van hooikoorts.

Bacteriële infectie

Schimmel is niet de enige boosdoener als het om biologisch besmette wiet gaat; er bestaan tenslotte ook bacteriën. Gelukkig produceren bacteriën geen sporen, waardoor ze met het roken vaak vernietigd worden. Om die reden brengen ze niet dezelfde risico's met zich mee als schimmels. Maar bij het hanteren en gebruiken van verontreinigde wiet kun je wel degelijk bacteriën in je mond krijgen, ook als je het niet inhaleert. Wat dat betreft, kleven er dus nog wel enkele gevaren aan.

 • Salmonella: deze bekende bacterie komt vaak in voedsel voor en leidt tot een milde tot ernstige voedselvergiftiging. Daarnaast kan de bacterie ook in wiet overleven. Als je besmette wiet in je handen hebt en vervolgens je mond of je eten aanraakt, loop je het risico op dezelfde effecten.
 • Enterobacter: deze bacterie kan infecties aan de luchtwegen veroorzaken, die onbehandeld gevaarlijk kunnen zijn. Als je een joint rookt van wiet die besmet is met Enterobacter, bestaat het risico dat je levende bacteriën inhaleert en ermee besmet raakt.
 • Streptokokken: deze bacterie komt erg veel voor en kan infecties veroorzaken waarvoor je antibiotica moet slikken. De klachten variëren van mild tot ernstig.
 • Klebsiella: deze vervelende bacterie veroorzaakt darm- en longinfecties. Van de mensen die met longontsteking in het ziekenhuis belanden, kampt tien procent met deze bacterie. Het is gevaarlijk als je het inhaleert of inslikt.

Bacterial Infection

Zware metalen

Zware metalen komen overal in de natuur voor. In lage concentraties zijn ze meestal onschuldig, maar hoge concentraties kunnen dodelijk zijn. Bepaalde meststoffen bevatten zware metalen. Deze kunnen zich tijdens de levenscyclus van een wietplant ophopen. Tegen de tijd dat je de plant oogst, kan de wiet zoveel zware metalen bevatten dat het gevaarlijk is.

 • Cadmium: deze chemische stof is kankerverwekkend en kan daarnaast ook de botten verzwakken en de nieren beschadigen. Deze gifstof komt vaak voor in rook en is erg gevaarlijk.
 • Arsenicum: het beruchte zware metaal. Een arseenvergiftiging kan leiden tot braken, waterige en bloederige diarree, hersenschade, buikpijn en de dood.
 • Lood: bij een loodvergiftiging ervaar je talloze vervelende symptomen. Denk aan buikpijn, constipatie, hoofdpijn, prikkelbaarheid, geheugenproblemen, onvruchtbaarheid en tintelingen in handen en voeten. Daarnaast kan het onomkeerbare mentale problemen veroorzaken, goed voor 10% van alle psychische klachten met een onbekende oorzaak.

Pesticiden

Pesticiden worden in de land- en tuinbouw volop gebruikt, ook in de cannabisindustrie (legaal en illegaal). Vaak blijven deze producten achter op de toppen van wietplanten, waardoor je ze onbewust binnenkrijgt. Dit brengt enkele gevaren met zich mee. In onderzoek is aangetoond dat 84% van de legale cannabisproducten in Washington pesticiden bevatte[1].

Naast dat pesticiden vaak kankerverwekkend zijn, zijn het hormoonverstorende stoffen en neurotoxines.

 • Carbaryl: dit is een veelgebruikte insecticide, maar het is zeer giftig en staat te boek als kankerverwekkend. Je moet het niet roken, vapen of een andere manier innemen.
 • Permethrine: dit bestrijdingsmiddel kan allergische reacties op de huid en in de longen veroorzaken, wat voor sommige mensen heel gevaarlijk kan zijn.
 • Propargiet: voor zover bekend lijkt het doorgaans niet erg gevaarlijk te zijn voor mensen, maar het kan wel vervelende irritatie aan de ogen, neus en mond veroorzaken.

Vuil en restmateriaal

Vuil en restmateriaal kan op toppen van wiet belanden, zowel tijdens het kweken, drogen, vervoeren of bewaren. Vaak is deze vorm van verontreiniging minder gevaarlijk, al kan het je longen irriteren en allergische reacties veroorzaken.

 • Vuil en stof: slecht gehanteerde en opgeslagen wiet zal altijd wat stof en vuil vasthouden; het is tenslotte erg kleverig. Kleine hoeveelheden zijn nooit helemaal te vermijden, maar het moet minimaal zijn.
 • Mest van insecten (frass): frass is de Engelse naam voor de ontlasting van herbivore insecten. Wiet die binnen is geteeld, zal nauwelijks frass bevatten, maar op buitenwiet komt het vaker voor. Het is niet duidelijk of de aanwezigheid van uitwerpselen gevaarlijk is, maar de vraag is of je poep wilt roken.
 • Spinnenwebben en spintwebben: het is niet ongebruikelijk dat wietplanten bedekt zijn met spinnenwebben of webben van spint. Het is niet gevaarlijk, zolang er niet teveel op de plant zit. Een flinke hoeveelheid kan irriterend zijn voor de luchtwegen of een allergische reactie veroorzaken. Telers moeten spinnenwebben of de draden van spint van hun toppen verwijderen voordat ze de wiet van de hand doen.
 • Vogelpoep: als je buiten kweekt, bestaat het risico dat vogels op je planten poepen. We weten niet of je gezondheid eronder lijdt als je met vogelpoep besmeurde wiet rookt, maar je kunt het beter vermijden. Als je wiet met vogelpoep krijgt aangeboden, kun je beter een andere leverancier zoeken!
 • Dode en levende insecten: in de toppen van wiet kun je ook dode of zelfs levende insecten aantreffen. In de meeste gevallen is dit waarschijnlijk onschuldig, al kijk je raar op als je bewegende beestjes in je wiet ziet.
 • Insecteneitjes: als insecten in je wiet kunnen voorkomen, is het ook mogelijk dat je er eitjes van tegenkomt. Ook deze zijn waarschijnlijk niet gevaarlijk, maar het kan wel vervelend zijn.

Dirty Cannabis

Vermengd met andere drugs

Sommige clandestiene handelaren bespuiten of vermengen hun toppen met andere drugs. Dit betekent dat er daadwerkelijk actieve drugs in je wiet zitten (buiten de natuurlijke cannabinoïden). Ze doen dit meestal om de sterkte van hun wiet te verhogen.

Vaak kiezen deze handelaren voor synthetische cannabinoïden, wat erg gevaarlijk kan zijn. In de VS is er een trend gaande waarbij handelaren fentanyl in de wiet stoppen. Dit is nog veel gevaarlijker dan synthetische cannabinoïden. Fentanyl is een extreem sterke opiaat en een minuscule hoeveelheid kan tot een overdosis leiden, soms met fatale afloop.

Tekenen van verontreinigde wiet

Het is niet gek als je je afvraagt hoe verontreinigde wiet er in hemelsnaam uitziet! We leggen het uit.

Veel van de ernstigste vormen van verontreiniging zijn niet met het blote oog zichtbaar en vereisen testen in een laboratorium. Maar dit geldt niet voor alle vormen, want soms kun je de tekenen herkennen door goed te kijken en te ruiken:

Duidelijke tekenen van verontreinigde wiet

Hier zijn enkele duidelijke tekenen dat je wiet verontreinigd is. In de volgende lijst geven we ook aan of je deze vormen van verontreiniging kunt verwijderen of niet.

 • Frass: als je uitwerpselen van insecten ziet (licht- of donkerbruin), dan is je wiet zeker smerig, maar dat kun je schoonmaken!
 • Vuil en stof: als je wiet vuil of stoffig is, kun je dat vast wel zien en ook dit kun je schoonmaken.
 • Schimmeldraden: deze zien er dun en meestal stoffig uit. Schimmeldraden zijn erg fijn en soms in overvloed aanwezig. Deze wiet moet je niet gebruiken.
 • Bacteriële necrose: als een deel van de top grijs, zwart of bruin is en er nat of rottend uitziet, zijn er waarschijnlijk bacteriën aan het werk. Deze wiet is niet meer te redden.
 • Muffe geur: als je wiet vochtig en muf ruikt, is de kans op schimmels groot. Ook deze wiet moet je weggooien.
 • Chemische geur: het kan lastig zijn deze geur te onderscheiden van het aroma van de terpenen, maar niet altijd. Als je wiet ruikt naar synthetische chemicaliën, kan het zijn dat het pesticiden of andere chemische stoffen bevat. Soms kun je het eraf wassen en soms niet, want dat is afhankelijk van de chemische stof. Zonder laboratoriumtesten ben je niets wijzer, dus je kunt het beter weggooien.
 • Droge/krijtachtige textuur: sommige schimmels ontwikkelen een droge en krijtachtige, stoffige laag of textuur. Deze wiet kun je niet reinigen en moet je helaas weggooien.
 • Olie en harde zwarte asresten: als je dergelijke verontreinigingen op je wiet aantreft, is het rijp voor de prullenbak.
 • Zandachtige of poedervormige resten in de verpakking: dit kan verschillende oorzaken hebben. Gooi je wiet weg, want het is niet duidelijk of schoonmaken werkt.
Bacterial necrosis

Onzichtbare tekenen van verontreinigde wiet

De meeste andere verontreinigingen, vooral chemische, zijn niet waarneembaar met je zintuigen. Hiervoor zijn gespecialiseerde tests nodig, vaak in een laboratorium. Afgezien van drugstesten kun je deze tests waarschijnlijk niet thuis uitvoeren.

Hier zijn een paar verschillende methoden om op verontreinigen te testen:

 • Vloeistofchromatografie: pesticiden
 • Gaschromatografie: pesticiden
 • Inductief gekoppelde plasma-instrumentatie: zware metalen
 • Drugstesten

Hoe voorkom je verontreinigde wiet?

Er bestaan manieren om de kans op het gebruik van verontreinigde wiet te verkleinen of voorkomen. Maar je hebt geen 100% garantie, tenzij je de wiet zelf kweekt. Hier zijn enkele tips:

 • Koop bij gerenommeerde coffeeshops of dispensaria: vraag naar testresultaten van de desbetreffende batch, want dit toont aan dat de rest van de wiet uit die partij 'zuiver' is. Vraag aan de medewerkers bij wie ze inkopen en welke praktijken ze toepassen. Als je je wiet legaal koopt, betekent dat niet dat het niet verontreinigd is.
 • Kweek je eigen wiet: de beste manier om verontreinigingen te voorkomen? Kweek je eigen wiet! Op deze manier weet je altijd wat je aan je planten geeft en je hebt zelf de volledige controle.
 • Vermijd straatdealers: straatdealers weten zelden wat er in of op hun wiet zit, tenzij ze het zelf telen. Als je koopt van een betrouwbare bron waarvan je weet dat ze zelf wiet telen, zit je goed. Op de illegale markt kom je veel verontreinigde wiet tegen.
 • Voer visuele inspecties uit: natuurlijk is deze methode niet geheel betrouwbaar, maar helpt wel als je wiet aan een zorgvuldige visuele inspectie onderwerpt voordat je het koopt. Dit zal je niet voor alles behoeden, maar het helpt mogelijk wel om een aantal van de meer voor de hand liggende tekenen te herkennen.

Hoe reinig je verontreinigde wiet?

Je kunt een aantal soorten verontreiniging van je wiet verwijderen. Toch denken we dat het beter is om je wiet weg te gooien en nieuwe te kopen als je vermoedt dat het besmet is. Het is niet verstandig om je gezondheid op het spel te zetten!

Maar als je het toch wilt gebruiken, moet je proberen de risico's te beperken. Dat kan met de volgende technieken:

 • Bud washing: als je je wiet reinigt, verwijder je in ieder geval vuil en restjes.
 • Gebruik een bong: er zijn aanwijzingen dat waterfiltratie sommige verontreinigingen opvangt[1]. De wetenschap hierachter is echter twijfelachtig.
 • Wiet doorstralen: het doorstralen van wiet doodt schimmels en bacteriën. Deze methode wordt ook gebruikt in de medische en voedselindustrie. Het doorstralen van wiet is echter zeer specialistisch en voor de gemiddelde gebruiker niet haalbaar.

Verontreinigde wiet: een potentieel gevaar voor je gezondheid

Verontreinigde wiet is vrij gangbaar. Sterker nog, waarschijnlijk is de meeste wiet op de een of andere manier verontreinigd. Alle bronnen van verontreiniging vormen enig risico, maar probeer chemische stoffen, drugs, schimmels en bacteriën echt te vermijden. Daar kleven tenslotte de meeste gezondheidsrisico's aan.

Als je denkt dat jouw wiet verontreinigd is, kun je het beter weggooien. Een rooksessie overslaan en een keer niet stoned worden, is altijd nog beter dan je ziek voelen. Wees liever voorzichtig.

External Resources:
 1. Cannabis contaminants: sources, distribution, human toxicity and pharmacologic effects - PMC https://www.ncbi.nlm.nih.gov
Disclaimer:
Deze content is alleen bedoeld voor educatieve doeleinden. De verstrekte informatie is afkomstig uit onderzoek dat is verzameld vanuit externe bronnen.

Ben je 18 Jaar of ouder?

De inhoud van RoyalQueenSeeds.nl is alleen geschikt voor volwassenen met de wettelijk geldende volwassen leeftijd.

Wees er zeker van dat je de wet kent van het land waar je woont.

Door op ENTER te klikken, bevestig
je dat je
18 jaar of ouder bent.